Beschermd monument

Beboomd dorpsplein met voetweg Zwanewegel

Beschermd monument van 11-01-2012 tot heden

ID: 11247   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11247

Besluiten

Beboomd dorpsplein en voetweg
definitieve beschermingsbesluiten: 11-01-2012  ID: 4916

Beschrijving

Het dorpsplein van Schellebelle en de hierbij aansluitende voetweg Zwanewegel zijn beschermd als monument. Het oorlogsmonument en roephuisje op het dorpsplein en het roephuis ‘Het Kot’ op het dorpsplein werden reeds eerder beschermd als monument.Waarden

Het beboomd dorpsplein en voetweg Zwanewegel zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

historische, in casu cultuurhistorische en historisch-geografische en sociaal-culturele waarde:
Het ruime rechthoekige beboomde dorpsplein van het Scheldedorp Schellebelle, dat minstens bestaat sedert de 17de eeuw, verleent aan de historische dorpskern een zeer herkenbare eigenheid en is als infrastructureel fenomeen voor de occupatiegeschiedenis historisch-geografisch relevant. Het plein is gelegen aan de beschermde oude parochiekerk en pastorie van Schellebelle en aan de vroegere heerweg Wetteren - Dendermonde die nog steeds de hoofdas vormt in een van oorsprong wellicht middeleeuwse bewoningskern bij de Schelde en het plein diagonaal oversnijdt. Vanuit de vier pleinhoeken vertrekken oude verbindingswegen en de vroegere Pontweg, naar het nabije sinds de 13de eeuw bestaand Scheldeveer. Aan de overzijde is de bebouwing van de lange pleinwand onderbroken door een oude voetweg de Zwanewegel, een karakteristiek aspect van een oud landelijk wegennet.
Het dorpsplein met beeldbepalende grasvelden met bomenrijen vormt een cultuurhistorisch passend kader voor de gotische Sint-Jans-Onthoofdingkerk aan de Schelde: haar opvallend fraai silhouet is een visueel dominante component voor deze historische cultuurlandschappelijke ruimte.
Als representatief dorpsplein, gelegen tussen kerk met omringend kerkhof en gemeentehuis, bezit het plein contextueel en functioneel ook een onlosmakelijke historische samenhang met het beschermde gedenkteken voor de oorlogsslachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog met het beschermde roephuisje bekend staand als "het Kot", beide op het plein gelegen. De jonge centrale dorpslinde, aangeplant refererend aan de oude "Stenen Linde" of vroegere marktboom, accentueert het traditioneel publieke karakter van het plein als hoofdplaats, commercieel centrum en vanouds gebruikelijke ontmoetingsplaats binnen een dorpsgemeenschap. Ook voor andere traditionele populaire activiteiten en festiviteiten sociaal-cultureel heden nog als kenmerkend dorpsplein van blijvende betekenis voor de gemeenschap.

historische waarde

historische, in casu cultuurhistorische en historisch-geografische en sociaal-culturele waarde:
Het ruime rechthoekige beboomde dorpsplein van het Scheldedorp Schellebelle, dat minstens bestaat sedert de 17de eeuw, verleent aan de historische dorpskern een zeer herkenbare eigenheid en is als infrastructureel fenomeen voor de occupatiegeschiedenis historisch-geografisch relevant. Het plein is gelegen aan de beschermde oude parochiekerk en pastorie van Schellebelle en aan de vroegere heerweg Wetteren - Dendermonde die nog steeds de hoofdas vormt in een van oorsprong wellicht middeleeuwse bewoningskern bij de Schelde en het plein diagonaal oversnijdt. Vanuit de vier pleinhoeken vertrekken oude verbindingswegen en de vroegere Pontweg, naar het nabije sinds de 13de eeuw bestaand Scheldeveer. Aan de overzijde is de bebouwing van de lange pleinwand onderbroken door een oude voetweg de Zwanewegel, een karakteristiek aspect van een oud landelijk wegennet.
Het dorpsplein met beeldbepalende grasvelden met bomenrijen vormt een cultuurhistorisch passend kader voor de gotische Sint-Jans-Onthoofdingkerk aan de Schelde: haar opvallend fraai silhouet is een visueel dominante component voor deze historische cultuurlandschappelijke ruimte.
Als representatief dorpsplein, gelegen tussen kerk met omringend kerkhof en gemeentehuis, bezit het plein contextueel en functioneel ook een onlosmakelijke historische samenhang met het beschermde gedenkteken voor de oorlogsslachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog met het beschermde roephuisje bekend staand als "het Kot", beide op het plein gelegen. De jonge centrale dorpslinde, aangeplant refererend aan de oude "Stenen Linde" of vroegere marktboom, accentueert het traditioneel publieke karakter van het plein als hoofdplaats, commercieel centrum en vanouds gebruikelijke ontmoetingsplaats binnen een dorpsgemeenschap. Ook voor andere traditionele populaire activiteiten en festiviteiten sociaal-cultureel heden nog als kenmerkend dorpsplein van blijvende betekenis voor de gemeenschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Beboomd dorpsplein en voetweg

Dorp, Hoogstraat, Zwanewegel (Wichelen)
Het ruime rechthoekige beboomde dorpsplein van Schellebelle, dat minstens bestaat sedert de 17de eeuw, bevindt zich aan de vroegere heerweg Wetteren - Dendermonde. Vanuit de vier pleinhoeken vertrekken oude verbindingswegen en de voetweg Zwanewegel. Op het plein staan een oorlogsmonument en het roephuisje 'Het Kot'.


Is de omvattende bescherming van

Oorlogsmonument

Dorp zonder nummer (Wichelen)
Het herdenkingsteken geplaatst in 1923 is opgedragen aan de gesneuvelde soldaten en burgerlijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog en gedenkt ook de oorlogsslachtoffers van 1940-45. Oorlogsmonument met klassiek vrouwenbeeld staand tegen een afgeknotte obelisk. Volgens signatuur op de sokkel en volgens archiefdocumenten werd het monument en het intussen verdwenen omringende hekwerk geleverd door steenkapper Eduard Rombaux-Roland. Mogelijk is het vrouwenbeeld toe te schrijven aan beeldhouwer Jules Vits van Melle.


Roephuis Het Kot

Dorp zonder nummer (Wichelen)
Roephuisje met roeptribune voor de wettelijk opgelegde afkondiging van algemene en lokale verordeningen te Schellebelle. Het is mogelijk dat het ook een functie bezat gekoppeld aan het gebruik van het plein als marktplaats en als cel voor kortstondige opsluitingen. Kleine bakstenen constructie onder pannen zadeldak met een overluifelde pui, waarschijnlijk uit de eerste helft van de 19de eeuw.