Beschermd monument

Oorlogsgedenkteken

Beschermd monument van tot heden

ID
11346
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11346

Besluiten

Oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 05-03-2010  ID: 4683

Beschrijving

Het oorlogsgedenkteken voor de militaire en burgerlijke doden van Oostduinkerke is beschermd als monument.Waarden

Het oorlogsgedenkteken voor de militaire en burgerlijke doden van Oostduinkerke is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.

artistieke waarde


Als zijnde een gedenkteken van de hand van Oscar Jespers. Beeldhouwer, tekenaar en graficus Oscar Jespers (1887-1970) had opleiding genoten van zijn vader Emile, van J. Dupon en F. Deckers en van Th. Vinçotte. Hij maakte zich echter snel los van zijn voorbeelden Rodin en Rik Wouters en evolueerde naar het kubisme en expressionisme, waarin hij een voortrekkersrol zou spelen.
Hoewel het oorlogsgedenkteken van Oostduinkerke uit zijn kubistische periode dateert, zijn de vormen vrij realistisch in vergelijking met andere beelden van de kunstenaar uit deze periode. Jespers verbleef vijf maanden in het dorp om het beeld te hakken. De beeldengroep vertoont gelijkenis met een piëtavoorstelling: een treurende vrouw houdt de gevallen soldaat in haar armen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsgedenkteken

Leopold II Laan zonder nummer (Koksijde)
Het gedenkteken voor de militaire en burgerlijke doden van Oostduinkerke staat opgesteld in een perk naast de Sint-Niklaaskerk, gelegen langs de Leopold II laan, ter hoogte van de Dr. Brassinnestraat.