Beschermd monument

Coxyde Military Cemetery

Beschermd monument van tot heden

ID
11366
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11366

Besluiten

Britse militaire begraafplaatsen
definitieve beschermingsbesluiten: 22-01-2009  ID: 4582

Beschrijving

De Britse militaire begraafplaats Coxyde Military Cemetery is beschermd als monument. De bescherming omvat de begraafplaats met inbegrip van de smalle toegangsweg vanaf de Robert Vandammestraat. De toegangspijlers en het hekwerk aan het begin en het einde van deze toegangsweg zijn eveneens in de bescherming als monument opgenomen. De dienstgebouwen van de begraafplaats zijn daarentegen niet in de bescherming opgenomen.Waarden

De Britse militaire begraafplaats Coxyde Military Cemetery met toegangspad is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde:
Begraafplaats die getuigt van de geallieerde militaire activiteiten aan de kust tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Oorspronkelijk Franse begraafplaats, die in de periode juni - november 1917 door Britse troepen werd gebruikt. Later in de oorlog werden er naast Fransen ook mannen van de Britse zeemacht begraven. Na de oorlog werden nog meer dan 50 graven toegevoegd, terwijl de Franse doden ontgraven werden. Naast de 1517 doden uit de Eerste Wereldoorlog liggen er 155 Britse doden uit de Tweede Wereldoorlog, die stierven tijdens 'Operatie Dynamo' in mei - juni 1940 of behoorden tot de luchtmacht. De meest bekende dode is ongetwijfeld de Britse dichter Thomas Ernest Hulme.

artistieke waarde

artistieke en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Vrij unieke begraafplaats in Vlaanderen door haar ligging in de duinen. Haar ontwerpers, Edwin Lutyens en G.H. Goldsmith creëerden een stijlvolle toegang met toegangspijlers, bekroond met een urne en 2 paviljoentjes met rondbogige openingen en een tentdak. Centraal vooraan staat de 'Stone of Remembrance', centraal achteraan tegen een duinhelling het 'Cross of Sacrifice'. Het geheel wordt getooid met bloemperken en jonge eiken.

historische waarde

artistieke en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Vrij unieke begraafplaats in Vlaanderen door haar ligging in de duinen. Haar ontwerpers, Edwin Lutyens en G.H. Goldsmith creëerden een stijlvolle toegang met toegangspijlers, bekroond met een urne en 2 paviljoentjes met rondbogige openingen en een tentdak. Centraal vooraan staat de 'Stone of Remembrance', centraal achteraan tegen een duinhelling het 'Cross of Sacrifice'. Het geheel wordt getooid met bloemperken en jonge eiken.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Coxyde Military Cemetery

Robert Vandammestraat zonder nummer (Koksijde)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, naar een ontwerp van E. Lutyens en G.H. Goldsmith. De toegang tot de begraafplaats wordt geflankeerd door twee pijlers uit witte natuursteen, bekroond met een urne. Er zijn twee schuilhuisje, een 'Stone of Remembrance' centraal vooraan en een 'Cross of Sacrifice' centraal achteraan. De witte graven liggen verspreid over zes perken.