Beschermd monument

Decanale kerk Sint-Niklaas

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden
ID: 11382   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11382

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 31

Beschrijving

De decanale Sint-Niklaaskerk te Diksmuide, is beschermd als monument.


Waarden

De Sint-Niklaaskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Decanale kerk Sint-Niklaas

Sint-Niklaasstraat 14 (Diksmuide)
Beschermd als monument bij K.B. van 20.02.1939. Georiënteerd bedehuis na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd en na de brand ten gevolge van het bombardement van 1940 gerestaureerd tot begin jaren 1950.