Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Petrus

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden

ID
11387
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11387

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 31

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Petrus te Lo, is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Petruskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Petrus

Noordstraat 1A (Lo-Reninge)
Beschermd als monument bij K.B. van 20.02.1939 en omgeving beschermd als stadsgezicht als onderdeel van de stadskern van Lo bij M.B. van 23.11.1994.