Beschermd monument

Postgebouw

Beschermd monument van tot heden

ID
11466
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11466

Besluiten

Hoekpand, Provinciaal Hof en postgebouw
definitieve beschermingsbesluiten: 28-03-2002  ID: 3824

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het Postgebouw.Waarden

Het Postgebouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
als zijnde een kunsthistorisch waardevol gebouw deel uitmakend van het neo-Brugs eenheidsontwerp naar ontwerp van architecten L. Delacenserie en R. Buyck uit Brugge. Het werd gebouwd op de plaats van de vroegere waterhal en vervangt het in 1878 afgebrande laatclassicistisch eenheidsontwerp.
Het vormt de oostelijke Marktzijde samen met het hoekpand bij de Philipstockstraat en het Provinciaal Hof en is ontegensprekelijk met de belangrijkste neobeweging in Brugge verbonden. Mede onder druk van de publieke opinie wordt geopteerd voor een heropbouw in neogotische stijl. Het resultaat is een pand met een gevel opgetrokken in rode baksteen met overvloedig gebruik van natuursteen en voorzien van een typische neo-Brugse ordonnantie. Achter deze traditionele gevel gaat een moderne ijzerbouw schuil met kolommen, balklagen en vakwerkdakspant.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een beeldbepalend pand deel uitmakend van de oostelijke Marktzijde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Postgebouw

Breidelstraat 3, Markt 5 (Brugge)
Bouwgeschiedenis nauw verbonden met die van het links aanpalend Provinciaal Hof waarmee het een neo-Brugs eenheidsontwerp vormt van de architecten L. Delacenserie (Brugge) en R. Buyck (Brugge) van 1885; in tegenstelling tot het Provinciaal Hof reeds in 1891 voltooid en meteen in gebruik genomen.