Beschermd monument

Kunstenaarswoning Het Lijsternest met bibliotheek en inboedel

Beschermd monument van 15-04-2004 tot heden

ID: 11500   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11500

Besluiten

Kunstenaarswoning Het Lijsternest met bibliotheek, inboedel en tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 15-04-2004  ID: 4204

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het huis Het Lijsternest met inbegrip van de bibliotheek en inboedel. Als bijlage bij het besluit is een lijst met objecten, behorend tot de beschermde inboedel, opgenomen.Waarden

Het Lijstenest met inbegrip van de bibliotheek en de inboedel, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde: Dit goed bewaarde huis met bibliotheek en volledige authentieke inboedel zie lijst in bijlage was gedurende meer dan zestig jaar de woning van de schrijver Stijn Streuvels en is een unieke getuige van zijn leef- en werkomgeving, alsmede van zijn vele contacten en relaties binnen het ruime Vlaamse culturele veld. Stijn Streuvels kan gerekend worden tot één van de groten onder de Vlaamse schrijvers, die tevens internationale erkenning genoot. Getuige hiervan zijn zijn nominaties voor de Nobelprijs literatuur en de toegekende eredoctoraten aan de universiteiten van Pretoria en Münster. Zijn werken hebben een grote cultuurhistorische en sociologische waarde en kunnen beschouwd worden als een mijlpaal in de literaire en algemene culturele geschiedenis van Vlaanderen.

Het Lijsternest is binnen het werk van de schrijver cruciaal, gezien verschillende passages uit Streuvels' oeuvre teruggaan op diens waarmemingen, vanuit zijn studeerkamer via het beroemde 'panoramische raam'.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Deze woning, gebouwd in 1904, is het resultaat van een samenwerking tussen de schrijver Stijn Streuvels (bouwheer) en de architect Jozef Viérin, die er allebei naar streefden om een synthese te brengen van de West-Vlaamse landelijke architectuur. Dit resulteerde in een streekeigen stijl, gebaseerd op nauwkeurige observatie van de bestaande gebouwen en gebruikmakend van de traditionele bouwmaterialen en vormen.

Joseph Vièrin (1872-1949) is daarenboven een belangrijke architect in West-Vlaanderen. Deze architect, rond de eeuwwisseling samen met Stijn Streuvels actief lid van de Kortrijkse Kunstgilde, bouwde vele kustvilla's in De Panne, Duinbergen en Westende; hij ontwierp te Brugge verschillende gebouwen in neo-Brugse stijl. Daarnaast werkte hij mee aan de wederopbouw onder meer te Nieuwpoort en Diksmuide.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kunstenaarswoning Het Lijsternest en tuin

Stijn Streuvelsstraat 25 (Anzegem)
De woning van Stijn Streuvels, sinds 1980 ingericht als Provinciaal Museum, werd in 1904 gebouwd. De woning is het resultaat van de samenwerking tussen de schrijver Stijn Streuvels (bouwheer) en de architect Jozef Viérin, die er allebei naar streefden om een synthese te brengen van de West-Vlaamse landelijke architectuur.