Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Norbertijnenabdij van Park

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
115468
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/115468

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 22-09-2021  ID: 14867

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van vaststellingen vind je op onze website.

Beschrijving

Merkwaardig architecturaal ensemble uit de 13de, 16de, 17de en 18de eeuw.

Waarden

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Norbertijnenabdij van Park

Abdij van Park 1-6, 7-9 (Leuven)
Merkwaardig architecturaal ensemble uit de 13de, 16de, 17de en 18de eeuw.

Is de omvattende vaststelling van

Pomp- en zuiveringsgebouw

Abdijstraat (Leuven)
Het pomp- en filtergebouw in neotraditionele stijl werd in 1931 opgetrokken in opdracht van de vroegere Nationale Maatschappij der Waterleidingen of de huidige Watergroep. De pomp- en zuiveringsinstallatie werd gerealiseerd volgens de plannen van ingenieur J. Morsaint. Deze voorziening kreeg een in de omgeving passend architecturaal kader ontworpen door architect A. Van Moer. De technische installatie werd geleverd door de machinefabrieken Gebr. Stork & Co en Heemaf (Hengelosche Electrische en Mechanische Apparaten Fabriek), beide gevestigd in het Nederlandse Hengelo, waarvan de betrokken ingenieurs worden vermeld op de gevelsteen.

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Vijvers en omgeving van de Norbertijnenabdij van Park

Abdij van Park 1, 4-7, 9 (Leuven)
De abdij van 't Park is gelegen in de vallei van de Molenbeek ten zuiden van Leuven, in de vork van de spoorlijnen Leuven-Tienen en Leuven-Ottignies; merkwaardig architecturaal ensemble met delen vooral uit de 16de, 17de en 18de eeuw en met romaanse, gotische, renaissance, barokke en classicistische elementen; abdijgebouw, abdijkerk, abdijhoeve met koetshuis, stallingen, tiendenschuur, watermolen, smidse en gastenkwartier.

Andere relaties

Heeft als voorganger

Norbertijnenabdij van Park

Abdij van Park 1-6, 7-9 (Leuven)


Beheerder fiche: Stad Leuven

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.