Beschermd monument

Hoekhuis

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden
ID: 11587   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11587

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4263

Beschrijving

Het in oorsprong vermoedelijk 16de-eeuws hoekhuis te Brugge, is beschermd als monument.Waarden

Het hoekhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als voorbeeld van een in oorsprong vermoedelijk 16de-eeuws samenstel van twee woningen waarvan het rechterhuis in de loop van de 18de eeuw is verbouwd en wellicht in de 19de eeuw samengevoegd is met het linkerhuis; samen zijn ze in het eerste kwart van de 19de eeuw voorzien van een typische bepleisterde lijstgevel met enkele empire-elementen zoals de medusahoofden op de mezzanino.

sociaal-culturele waarde

als zijnde een door zijn ligging op de hoek van de Braamberg- en de Jozef Suvéestraat, en door zijn vrij monumentale geveluitwerking, sterk beeldbepalend en opmerkelijk hoekhuis vanaf de Vismarkt.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoekhuis

Braambergstraat 12 (Brugge)
Hoekpand van vier + één + drie traveeën en drie en een halve bouwlaag onder schilddak. Twee woningen werden samengevoegd en vermoedelijk in de loop van het eerste kwart van de 19de eeuw voorzien van een empiregetinte gevel. In 1988, gerestaureerd en verbouwd naar ontwerp van architect E. Van Biervliet (Brugge): opsplitsing van het pand in appartementen en kantoorruimtes met achterbouw rondom binnentuintje.