Beschermd monument

Neobarok woonhuis

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

ID
11591
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11591

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4263

Beschrijving

Het hoekhuis te Brugge, opgericht in 1902 naar ontwerp van stadsarchitect De Wulf, is beschermd als monument.Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

als creatie van stadsarchitect De Wulf, die een esthetische oplossing bedacht voor het invullen van een urbanistisch probleem op de hoek van de Dijver en de Eekhoutstraat.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als ontwerp van 1902 dat typisch voor die periode is uitgewerkt in neobarokke stijl.

sociaal-culturele waarde

als zijnde een door zijn ligging op de hoek van de Dijver en de Eekhoutstraat, en door zijn vrij monumentale geveluitwerking met galerij op zuilen, sterk beeldbepalend en opmerkelijk hoekhuis vanaf de Wollestraat, Dijver of Rozenhoedkaai.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis Groeninghe

Eekhoutstraat 2 (Brugge)
Beeldbepalend, neobarok breedhuis van vier + drie traveeën en drie bouwlagen onder leien zadeldak; deels aanpalend en vooruitspringend op de nieuwe rooilijn, hoekpand van drie + één travee waarvan de onderbouw echter opgevat is als open voetgangersgalerij en de bovenverdieping gemarkeerd wordt door een uitgewerkte erker.