Beschermd monument

Verdedigingwerken Hof ter Bommelaere

Beschermd monument van tot heden

ID
11667
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11667

Besluiten

Belgische verdedigingsconstructies Eerste Wereldoorlog Hof te Bommelaere
definitieve beschermingsbesluiten: 21-12-2011  ID: 4907

Beschrijving

De bescherming omvat de Belgische betonnen verdedigingsconstructies uit de Eerste Wereldoorlog bij het Hof Ter Bommelaere.Waarden

Belgische betonnen verdedigingsconstructies W.O.I "Hof ter Bommelaere" zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde: : Als zijnde drie Belgische betonnen militaire constructies, die tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken zijn bij een boerderij waar de belangrijkste hoofdkwartieren van de sector en een cruciale telefooncentrale waren gevestigd. Deze functies zijn nog altijd af te lezen uit de inrichting van de constructies.
Als zijnde militaire constructies die getuigen van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Als zijnde Belgische betonnen militaire constructies uit de Eerste Wereldoorlog, die tijdens de oorlog fungeerden als hoofdkwartier voor hoge officieren. Vandaar de opvallende afwerking van deze constructies, met witte bepleistering, een tongewelf, een vrij gedetailleerde afgewerkte schouw, enz.
Als zijnde een Belgische betonnen militaire constructie, waarboven tijdens de oorlog een grotere constructie is opgetrokken ter camouflage. Dankzij een militaire luchtfoto is geweten hoe men dit hoofdkwartier aan het zicht van de vijand trachtte te onttrekken.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Groeten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Geallieerde militaire post I Hof ter Bommelaere

Allaertshuizenstraat 2 (Koksijde)
Eén van drie betonnen militaire posten van geallieerde makelij uit de Eerste Wereldoorlog nabij het Hof Ter Bommelaere te Wulpen. Deze constructie bevindt zich ten zuidoosten en is tegen de boerderijgebouwen aan gebouwd.


Geallieerde militaire post II Hof ter Bommelaere

Allaertshuizenstraat 2 (Koksijde)
Eén van drie betonnen militaire posten van geallieerde makelij uit de Eerste Wereldoorlog nabij het Hof Ter Bommelaere te Wulpen. Deze constructie bevindt zich ten noordwesten van de hoeve.


Geallieerde militaire post III Hof ter Bommelaere

Allaertshuizenstraat zonder nummer (Koksijde)
Eén van drie betonnen militaire posten van geallieerde makelij uit de Eerste Wereldoorlog nabij het Hof Ter Bommelaere te Wulpen. Deze constructie ligt in een weide tegen de Bommelaerevaart.