Beschermd monument

Oud Stadhuis van Blankenberge

Beschermd monument van 19-04-1937 tot heden

ID: 11671   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11671

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-1937  ID: 20

Beschrijving

Het oud stadhuis van Blankenberge is beschermd als monument.Waarden

Het oud stadhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

in casu kunstwaarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oud Stadhuis van Blankenberge

Kerkstraat 41 (Blankenberge)
Oud stadhuis, oudst bewaarde burgerlijk gebouw van de stad. Beschermd als monument bij K.B. van 19.04.1937. In 1451-1452 is het eerste stadhuis, gebouwd in de toenmalige Peperstraat (het stuk van de Langestraat gelegen tussen de Bakkersstraat en de Kerkstraat) in zeer slechte staat.