Beschermd cultuurhistorisch landschap

Domein Cabour

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 29-05-1964 tot heden

ID
11725
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11725

Besluiten

Domein Cabourg
definitieve beschermingsbesluiten: 29-05-1964  ID: 523

Beschrijving

Het domein Cabour te Adinkerke werd beschermd als landschap landschap bij koninklijk besluit van 29 mei 1964. Het domein werd later ook beschermd als monument bij ministerieel besluit van 21 juni 2010. Het domein omvat een deel van het duinengebied en het militair erfgoed uit beide wereldoorlogen. De veldbatterij Adinkerke werd beschermd als monument bij ministerieel besluit van 10 juni 1999.Waarden

Het domein Cabourg is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Veldbatterij

Cabourweg zonder nummer (De Panne)
Toen de Duitsers België in 1940 bezetten, werden de belangrijkste havens al snel verdedigd. De havens kregen dan de naam Stützpunkt (Stp), wat betekent dat de haven een weerstandskern bezat om een mogelijke vijandelijke aanval tegen te gaan.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Domein Cabour

Cabourweg zonder nummer, Maerestraat zonder nummer, Moeresteenweg 139-141, Veldstraat zonder nummer, Woestijnstraat zonder nummer (De Panne)
Het domein Cabour omvat goed bewaarde relicten van de verdedigingsstructuren uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog evenals de goed bewaarde relicten van het militair hospitaal en van de eerste militaire waterwinning in het gebied aangelegd door het Belgisch leger in 1917. Het gebied herbergt tevens nog goed herkenbare relicten van het in 1908 opgerichte kasteeldomein Cabour.


Westhoekduinen, duinen van Cabour, De Moeren en plateau van Izenberge

Adinkerke, De Panne (De Panne), Bulskamp, De Moeren, Houtem, Veurne (Veurne)
Deze ankerplaats omvat het gave zeeduinlandschap van strand en jonge duinen (Westhoekduinen, Krakeelduinen, het Calmeynbos en de Oosthoekduinen), het open poldergebied van Adinkerke, de fossiele binnenduinen van Adinkerke-Ghyvelde (met het domein Cabour en het Garzebekeveld), het rationeel ingerichte droogmakerijlandschap van de Frans-Belgische Moeren met een ringsloot, enkele resterende poldermolens en de zogenaamde Buitenmoeren en de overgang naar het Plateau van Izenberge met de dorpskernen van Houtem en Wulveringem en talrijke historische hoeven en gehuchten met landelijke bebouwing. De panoramische zichten naar de zee en naar het binnenland bieden weidse vergezichten.