Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Kwinten: toren

Beschermd monument van 19-04-1937 tot heden
ID: 11814   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11814

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-1937  ID: 20

Beschrijving


Waarden

De toren van Sint-Kwintenskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu kunstwaarde

historische waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Kwinten

St.-Kwintensstraat zonder nummer (Damme)
* Sint-Kwintensstraat z.nr. Sint-Kwintenskerk, parochiekerk van Oostkerke, gelegen in een ommuurd kerkhof waarrond de belangrijkste straten van het kerkdorp lopen. Monumentale vroeggotische westtoren met 17de-eeuws schip. Toren beschermd als monument bij K.B. van 19/04/1937. Na vernieling tijdens de Tweede Wereldoorlog getrouw gereconstrueerd in de periode 1952-54 o.l.v. architect Luc Viér