Beschermd monument

Burgerhuis

Beschermd monument van 16-12-1991 tot heden
ID: 11978   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11978

Besluiten

Geografisch pakket Brugge
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1991  ID: 2420

Beschrijving

Het burgerhuis te Brugge is beschermd als monument. De bescherming omvat de twee samengevoegde 17de-eeuwse diephuizen. De achterliggende bijgebouwen zijn niet opgenomen in de bescherming als monument.

In het beschermingsdossier wordt de architectuurhistorische waarde van het burgerhuis als volgt gemotiveerd: "Als zijnde twee 17de-eeuwse diephuizen -nu samengevoegd tot één woonhuis- met typische Brugse barokgevels gekarakteriseerd door kleurencontrast in het materiaalgebruik, sculpturale boogveldversieringen, negblokomlijstingen en doorlopende banden."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000551, Brugge: Geografisch pakket (S.N., 1991).

Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Molenmeers 30 (Brugge)
Pand bestaande uit twee diephuizen van telkens drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Links met jaartal "1660" en rechts met jaartal "1657".