Beschermd monument

Stadsschouwburg

Beschermd monument van 09-11-1994 tot heden
ID: 1201   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1201

Besluiten

Stadsschouwburg
definitieve beschermingsbesluiten: 09-11-1994  ID: 2764

Beschrijving

De stadsschouwburg te Leuven, is beschermd als monument.Waarden

De stadsschouwburg is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadsschouwburg

Bondgenotenlaan 21 (Leuven)
Lavergne ontwierp in 1863 zijn schouwburg als een rechthoekig gebouw met uitgebouwde middenpartij en een stilistisch monumentale vormgeving in een classicistisch geïnspireerd eclecticisme. Bij de wederopbouw, na de oorlogsbrand van 1914, werd de schouwburg grosso modo in zijn originele vorm hersteld.