Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Salvator: toren

Beschermd monument van 19-04-1937 tot heden

ID: 12025   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12025

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-1937  ID: 20

Beschrijving

De 12de-eeuwse vieringtoren van de romaanse kerk Sint-Salvator te Harelbeke, is beschermd als monument.Waarden

De toren van de kerk van den Verlosser, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

in casu kunstwaarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Salvator

Gentsestraat zonder nummer (Harelbeke)
Parochiekerk uit de 18de eeuw, opgetrokken volgens het ontwerp van architect L. Dewez met de bewaarde vieringtoren en kruisbeuk van de 12de-eeuwse, romaanse kerk.