Beschermd monument

Britse militaire begraafplaats Maple Leaf Cemetery

Beschermd monument van 22-01-2009 tot heden

ID: 12060   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12060

Besluiten

Britse militaire begraafplaatsen
definitieve beschermingsbesluiten: 22-01-2009  ID: 4581

Beschrijving

De Britse militaire begraafplaats Maple Leaf Cemetery is beschermd als monument.Waarden

De Britse militaire begraafplaats Maple Leaf Cemetery met toegangspad is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu de historische context en militair-historische waarde:
Begraafplaats tussen december 1914 en december 1917 aangelegd door field ambulances (medische posten) en gevechtseenheden. Zo was tussen juli 1915 en april 1916 het 3th Canadian Field Ambulance hier gestationeerd. De begraafplaats is naar deze Canadese eenheid genoemd. Tijdens de Duitse bezetting na het Lente-Offensief werden nog enkele Duitse graven toegevoegd. Nu liggen er 176 militairen begraven.

artistieke waarde

artistieke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Britse militaire begraafplaats ontworpen door G.H. Goldsmith. Karakteristieke elementen zijn de bakstenen ommuring en het Cross of Sacrifice bij het geplaveid toegangsgedeelte. Aan de oostelijke rand zorgen Portugese laurierkers en een gracht voor de afbakening. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken (onder meer Japanse kardinaalsmuts) en een esdoorn.

historische waarde

artistieke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Britse militaire begraafplaats ontworpen door G.H. Goldsmith. Karakteristieke elementen zijn de bakstenen ommuring en het Cross of Sacrifice bij het geplaveid toegangsgedeelte. Aan de oostelijke rand zorgen Portugese laurierkers en een gracht voor de afbakening. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken (onder meer Japanse kardinaalsmuts) en een esdoorn.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Britse militaire begraafplaats Maple Leaf Cemetery

Zakstraat zonder nummer (Heuvelland)
Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog, op het gehucht Le Romarin, op drie kilometer ten zuiden van Nieuwkerke, vlak tegen de Franse grens.