Beschermd monument

Britse militaire begraafplaats Maple Leaf Cemetery

Beschermd monument van 22-01-2009 tot heden
ID: 12060   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12060

Besluiten

Britse militaire begraafplaatsen
definitieve beschermingsbesluiten: 22-01-2009  ID: 4581

Beschrijving

De Britse militaire begraafplaats Maple Leaf Cemetery is beschermd als monument.Waarden

De Britse militaire begraafplaats Maple Leaf Cemetery met toegangspad is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu de historische context en militair-historische waarde:
Begraafplaats tussen december 1914 en december 1917 aangelegd door field ambulances (medische posten) en gevechtseenheden. Zo was tussen juli 1915 en april 1916 het 3th Canadian Field Ambulance hier gestationeerd. De begraafplaats is naar deze Canadese eenheid genoemd. Tijdens de Duitse bezetting na het Lente-Offensief werden nog enkele Duitse graven toegevoegd. Nu liggen er 176 militairen begraven.

artistieke waarde

artistieke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Britse militaire begraafplaats ontworpen door G.H. Goldsmith. Karakteristieke elementen zijn de bakstenen ommuring en het Cross of Sacrifice bij het geplaveid toegangsgedeelte. Aan de oostelijke rand zorgen Portugese laurierkers en een gracht voor de afbakening. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken (onder meer Japanse kardinaalsmuts) en een esdoorn.

historische waarde

artistieke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Britse militaire begraafplaats ontworpen door G.H. Goldsmith. Karakteristieke elementen zijn de bakstenen ommuring en het Cross of Sacrifice bij het geplaveid toegangsgedeelte. Aan de oostelijke rand zorgen Portugese laurierkers en een gracht voor de afbakening. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken (onder meer Japanse kardinaalsmuts) en een esdoorn.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Britse militaire begraafplaats Maple Leaf Cemetery

Zakstraat zonder nummer (Heuvelland)
De aanleg van Maple Leaf Cemetery startte in december 1914. Op Maple Leaf Cemetery liggen volgens het huidige register 176 militairen begraven. De begraafplaats is ontworpen door G.H. Goldsmith. De begraafplaats heeft een oppervlakte van circa 1085 vierkante meter met een langwerpig grondplan. Ze wordt omheind door een rode bakstenen muur, afgedekt met witte natuursteen. Aan de oostzijde wordt de begraafplaats afgebakend door struiken (Portugese laurierkers) en een gracht. In de zuidwestelijke hoek is een geplaveid toegangsgedeelte met 2 witstenen paaltjes tussen hogere en hoekige bakstenen muren, afgewerkt met witte natuursteen, met het opschrift ‘Maple Leaf Cemetery 1914-1917’. Vooraan in de muur zijn de landplaten gegrift. Rechts van de toegang staat het ‘Cross of Sacrifice’ (type A1). Links tegen de muur is een metalen informatieplaat bevestigd op een lage schuine tafel. Op