Bleuet Farm Cemetery

Beschermd monument van 25-03-2009 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Elverdinge
Straat Boezingestraat
Locatie Boezingestraat zonder nummer (Ieper)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/33011/721.1
  • OW002883

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Bleuet Farm Cemetery

Boezingestraat zonder nummer, Ieper (West-Vlaanderen)

In juni 1917 werd gestart met de begraafplaats. Na de oorlog werden nog 2 graven uit de omliggende slagvelden toegevoegd, terwijl een Frans graf werd verwijderd.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Britse militaire begraafplaats Bleuet Farm Cemetery te Elverdinge, is beschermd als monument met inbegrip van het toegangspad.

Waarden

Britse militaire begraafplaats Bleuet Farm Cemetery met toegangspad, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde:
Het nabijgelegen Bleuet Farm werd naar aanleiding van het geallieerde offensief in de zomer van 1917 (Derde Slag bij Ieper) ingericht als dressing station (medische post). Tegelijk werd in juni 1917 gestart met deze begraafplaats, die tot december 1917 werd gebruikt. Er liggen nu 442 doden uit de Eerste Wereldoorlog en 9 doden uit mei - juni 1940. Opvallend is het hoge aantal doden van het Foot Guards Regiment of Guards Machine Gun Regiment.

artistieke waarde, historische waarde

artistieke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Begraafplaats ontworpen door R. Blomfield en W. C. Van Berg. De omheiningsmuur is volledig uit witte natuursteen opgetrokken. Het Cross of Sacrifice centraal tegen de oostelijke muur wordt geflankeerd door 4 haagbeuken, terwijl er aan de andere zijden van de begraafplaats linden staan. Samen met de kleurige bloemenpracht bij de graven is ook hier weer sprake van een geslaagde tuinaanleg.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.