Beschermd cultuurhistorisch landschap

Scherpenberg: fase 2

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 30-06-1982 tot heden

ID: 12109   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12109

Besluiten

Scherpenberg: fase 2
definitieve beschermingsbesluiten: 30-06-1982  ID: 1798

Beschrijving

Het agrarisch gebied ten oosten van de Scherpenberg te Loker (tweede fase), een restheuvel, is beschermd als landschap bij besluit van de Vlaamse Executieve van 30 juni 1982. De restheuvel met de onmiddellijke omgeving (eerste fase) werd reeds als landschap beschermd bij koninklijk besluit van 22 november 1979.

Het beschermingsdossier motiveert de wetenschappelijke en esthetische waarde van de Scherpenberg (tweede fase) als volgt:

wetenschappelijke waarde: de wetenschappelijke waarde wordt bepaald door het voorkomen van een vochtigheids- en voedselrijkdomgradiënt vanuit de beekbegeleidende kleistroken naar de hogerop gelegen zandiger wordende dalwanden. In het beekbegeleidende gedeelte komt een associaat voor dat behoort tot het elzen-vogelkersverbond met als voorjaarsbloeiers onder andere wilde hyacint, slanke sleutelbloem en bosanemoon. Op de hoger gelegen lemige zandgronden komen soorten voor die eerder tot de eikenklasse behoren, zoals onder andere wilde kamperfoelie, lijsterbes, zomereik, …

esthetische waarde: de esthetische waarde wordt bepaald door het grote niveauverschil (circa 50 meter op 800 meter ) dat het beekje vertoont dat op de oostelijke flank ontspringt wat vergezichten op het oostelijke beboste landschap mogelijk maakt. De beekbegeleidende knotwilgen, de enkele verspreide Canadabosjes, enkele zomereiken en enkele majestatisch uitgegroeide meidoornexemplaren als voornaamste landschapselementen.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000423, Scherpenberg - tweede fase (S.N., 1982).


Waarden

De Scherpenberg, tweede fase, is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Drie Britse betonnen verdedigingsconstructies

Zavelaarstraat zonder nummer (Heuvelland)
In de Zavelaar, een beboste hoogte, liggen er naar verluidt 3 geallieerde verdedigingsconstructies.


Op enen (stam) gezette meidoorn

Scherpenbergweg zonder nummer (Heuvelland)
Op enen gezette meidoorn als mogelijk restant van een perceelsrandbegroeiing.


Vier opgaande abelen

Scherpenbergweg zonder nummer (Heuvelland)
Groep van vier opgaande grauwe abelen nabij een bronhoofd.

Is de gedeeltelijke bescherming van

West-Vlaamse heuvels en omgeving

Dranouter, Kemmel, Loker, Nieuwkerke, Westouter, Wulvergem (Heuvelland), Dikkebus, Vlamertinge, Voormezele (Ieper), Reningelst (Poperinge)
Dit gebied omvat de beboste heuvelrij van Vidaigneberg, Rodeberg, Scherpenberg en Monteberg-Kemmelberg en een aansluitend deel van de Douvebeekvallei alsook (delen van) de dorpen Reningelst, Westouter, Dikkebus, Kemmel, Dranouter, Nieuwkerke en Wulvergem. Nabij de heuveltoppen komen brongebieden en holle wegen voor. Vroege nederzettingen, waaronder een heuvelfort uit de Ijzertijd op de Kemmelberg en driesvormige pleinen, wijzen op een langdurige bewoning. De Dikkebusvijver op de afgedamde Kemmelbeek is een middeleeuws waterbevoorradingsbekken voor de stad Ieper. Een groot deel van de ankerplaats behoorde tot het frontgebied van de Eerste Wereldoorlog, waardoor dorpen en hoeven vaak bestaan uit wederopbouwarchitectuur. Er komen talrijke oorlogsgedenktekens, militaire begraafplaatsen en bunkers voor. Vanop de heuvelrij zijn er talrijke vergezichten.


Andere relaties

Heeft als voorganger

Scherpenberg: fase 1

Dikkebusstraat, Scherpenbergweg (Heuvelland)