Beschermd monument

Justus Lipsiuscollege: zuid-, west- en oostvleugel

Beschermd monument van 07-06-1994 tot heden
ID: 1211   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1211

Besluiten

Justius Lipsiuscollege met tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 07-06-1994  ID: 2704

Beschrijving

Een deel van het Justus Lipsiuscollege te Leuven is beschermd als monument. De bescherming omvat de zuid- en westvleugel en kapel ontworpen door Joris Helleputte en de uitbreidingen en oostvleugel door Vincent Lennertz en Theo Van Dormael. De twee uitbouwen over de Dijle (tweede arm) zijn eveneens deel van de bescherming. De vleugel links van de toegang aan de Minderbroedersstraat uit de jaren 1950 is niet opgenomen in de bescherming als monument.


Waarden

Het Justus Lipsiuscollege is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Justus Lipsiuscollege

Minderbroedersstraat 15 (Leuven)
Het nagenoeg U-vormige complex zoals we het nu kennen is het resultaat van vier bouwcampagnes, in 1878-1879, 1899, 1911-1913 en ten slotte in 1950, en omsluit een bijzonder fraaie, goed verzorgde tuin.