Persoon

Van Dormael, Théodore

ID
6638
URI
https://id.erfgoed.net/personen/6638

Beschrijving

Vader van de architect Paul Van Dormael

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Arbeidershuisvesting

Tervuursevest 14-18, 306-354 (Leuven)
Tijdens het eerste decennium van de 20ste eeuw tot stand gekomen, opeenvolging van lijstgevels van roodbruine baksteen versierd door middel van witte, gesinterde en geglazuurde baksteentjes of witte natuursteen.


Arbeidershuizen

Familie De Bayostraat 1-13, 14, 18-19, 1A (Leuven)
Gaaf bewaard geheel van gekoppelde en in spiegelbeeldschema opgestelde rijhuizen, gebouwd door architect Théodore Van Dormael in 1906.


Arbeidershuizen en stadswoningen

Jan-Pieter Minckelersstraat 57-71, 95-109, 114-116, 117-120, 121-131, 142-156, 162, 166 (Leuven)
Bescheiden arbeidershuizen of ietwat ruimere rijhuizen uit de jaren 1900-1910, met twee à drie bouwlagen - de derde soms resulterend van een latere verhoging - en twee traveeën - de venstertravee veelal breder - onder zadeldak.


Architectenwoning Theo Van Dormael

Dreefstraat 9, Kardinaal Mercierlaan 67-69 (Leuven)
Architect Theo Van Dormael ontwierp dit ensemble van drie woningen in eclectische, historiserende stijl in 1918 als zijn eigen woning met garage. De twee woningen in de Kardinaal Mercierlaan 67 en 69 richtte hij in als gezinswoning; beide woningen zijn grondige verbouwingen van een ouder pand dat teruggaat tot het historische pachthof Van Meerbeek. Het pand in de Dreefstraat 9 bouwde Van Dormael in 1918 als garage, met geïncorporeerde stallen voor geiten en kippen. Vanaf 1929 verbouwde Van Dormael, mogelijk in samenwerking met zijn zoon Paul Van Dormael, het ensemble tot drie aparte wooneenheden. Zelf verhuisde hij op dat moment naar zijn nieuwe woning verder in de straat.


Architectenwoning Theo Van Dormael

Kardinaal Mercierlaan 81 (Leuven)
Het eigen woonhuis van de architect Theo Van Dormael bevindt zich in de Kardinaal Mercierlaan te Heverlee. Hij ontwierp deze villa in 1929, op een moment dat hij reeds samenwerkte met zijn zoon Paul Van Dormael, eveneens architect.


Augustijnenklooster en watertoren Sint-Geertruisluis

Karel van Lotharingenstraat 25 (Leuven)
Gecombineerd breed- en diephuis met dubbelhuisopstand en halfronde hoekbeëindiging ten noorden. Twee bouwlagen hoog onder kruisende en afgeschuinde zadelbedaking.


Brouwerij Breda

Vaartstraat 60-62 (Leuven)
Bedrijfsgebouw, resultaat van een fasegewijze opbouw, gebouwd volgens bouwvergunning van 1865 met uitbreidingen in 1912 en 1921 naar ontwerp van architect Th. Van Dormael.


Burgerhuis

Parkstraat 197 (Leuven)
In 1894 door Theo Van Dormael als enkelhuis ontworpen burgerwoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak.


Burgerhuis

Bondgenotenlaan 161, 161C (Leuven)
Vier bouwlagen hoog, vrij smal burgerhuis dat volgens de bouwvergunning van 1910 werd opgetrokken door architect Th. Van Dormael en, na beschadiging tijdens de Eerste Wereldoorlog, door dezelfde architect in 1916 werd hersteld.


Burgerhuis

Goudsbloemstraat 13 (Leuven)
Door Th. Van Dormael ontworpen burgerwoning uit 1915 van tweeënhalve bouwlaag onder een pannen zadeldak.


Burgerhuis De Moriaen

Grote Markt 12 (Leuven)
Bak- en witte natuurstenen voorgevel waarvan structuur en detaillering typerend zijn voor de Brabantse laatgotische bouwtrant. De naoorlogse wederopbouwplannen van 1923 staan op naam van architect L. Govaerts.


Burgerhuis en twee bijgebouwen

Naamsestraat 139 (Leuven)
Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak, dat in 1853 en vermoedelijk naar ontwerp van architect Verheyden werd gebouwd met een koetspoort links in de gevel en rechthoekige vensters.


Burgerhuis in neotraditionele stijl

Prins de Lignestraat 13 (Leuven)
Het half vrijstaande burgerhuis in neotraditionele stijl uit 1921 werd gebouwd in opdracht van priester of kanunnik J. Forget, naar ontwerp van architect Theo Van Dormael, die verschillende burgerhuizen realiseerde in de Prins de Lignestraat. De woning werd ontworpen in een sterk historiserende bouwstijl, refererend naar de traditionele bak- en zandsteenstijl.


Burgerhuis naar ontwerp van Th. Van Dormael

Oude Markt 4 (Leuven)
In 1920 door Th. Van Dormael ontworpen breedhuis van twee traveeën en drieënhalve bouwlaag onder een pannen zadeldak.


Burgerhuizen

Maria-Theresiastraat 106-108 (Leuven)
Herbouwde panden met grosso modo gelijkaardig opgevatte gevelopstanden en een repeterende opstelling, vergund in 1917.


Burgerhuizen in historiserende wederopbouwarchitectuur

Monseigneur Ladeuzeplein 9-10, 11 (Leuven)
Historiserende wederopbouwarchitectuur samengesteld uit panden die, door hun neotraditionele inslag met een zelfde picturale materialencombinatie een homogeen ensemble vormen.


Burgerhuizen naar ontwerp van Th. Van Dormael

Karel van Lotharingenstraat 12-24 (Leuven)
Door architect Th. Van Dormael opgetrokken op basis van zijn in 1900 uitgetekend algemeen plan met inplanting van half vrijstaande burgerhuizen.


Burgerhuizen naar ontwerp van Van Dormael, 1916

Naamsesteenweg 83-87 (Leuven)
Drie eclectische burgerhuizen ontworpen als éénheidsbebouwing, twee woningen van twee traveeën en één woning met drie traveeën onder doorlopend zadeldak.


Eclectisch burgerhuis

Bondgenotenlaan 151 (Leuven)
Door architect Th. Van Dormael in eclectische stijl ontworpen in 1908, behoort dit pand tot het type voornamer burgerhuis, opgetrokken met drie bouwlagen en drie traveeën in dubbelhuisopstand, onder zadeldak.


Eclectische burgerhuizen

Blijde-Inkomststraat 26, 50, 109-111 (Leuven)
Panden gekenmerkt door een tijdstyperend eclectisch uitzicht met een ingehouden historiserende inslag en kleurrijke verwerking van rode en witte baksteen, blauwe hardsteen en witte natuursteen, waarbij de contrasterende steenlagen en muurbanden het horizontaal gevelritme nog accentueren.


Eclectische stadswoning

Familie De Bayostraat 33 (Leuven)
Eclectische rijwoning van drie bouwlagen, opgetrokken in 1907 naar een ontwerp van architect Théodore Van Dormael.


Eclectische stadswoningen

Karel van Lotharingenstraat 7-23 (Leuven)
Reeks eclectische rijhuizen van twee bouwlagen en twee à drie traveeën onder mansardebedaking, in 1901 opgetrokken volgens de plannen van architect Th. Van Dormael.


Eclectische stadswoningen

Naamsevest 102, 120, 172-174 (Leuven)
Voorbeelden van eclectische rijwoningen uit de periode 1905-1915, bestaande uit twee bouwlagen onder mansarde of drie bouwlagen onder zadeldak.


Ensemble burgerhuizen

Erasme Ruelensvest 71-73 (Leuven)
Dit ensemble van twee burgerhuizen torent boven de naastliggende burgerhuizen van de Erasme Ruelensvest uit omwille van de uitstekende tuitgevel bij nummer 73. Dit ensemble werd gerealiseerd naar een ontwerp van Theo Van Dormael in een bouwdossier van 1902. De opdracht voor de bouw van de twee woningen werd gegeven door Flor. Debecker.


Ensemble burgerhuizen door Theo Van Dormael

Prins de Lignestraat 4-32 (Leuven)
Ensemble van zestien eclectische burgerhuizen opgetrokken naar een bouwaanvraag uit 1906 en volgens een ontwerp van de architect Theo Van Dormael. Van Dormael was samen met de gebroeders Nijs ontwikkelaar van de gronden langs de Prins de Lignestraat en zodoende ook bouwheer. Het ensemble maakt deel uit van de kenmerkende uniforme straatwanden, opgetrokken in een eclectische stijl refererend naar de traditionele bak- en zandsteenstijl, die beide zijden van de Prins de Lignestraat kenmerken. In 1906 werden gelijktijdig vier ensembles van vier woningen gerealiseerd, die in het ontwerp onderling een erg grote verwantschap vertonen en ook een sterke relatie aangaan met de overige bebouwing ter hoogte van de Prins de Lignestraat, grotendeels ontwerpen van Theo Van Dormael.


Ensemble van burgerhuizen

Prins de Lignestraat 3-11 (Leuven)
Het ensemble van vijf identieke eclectische burgerhuizen werd gebouwd in 1912 naar ontwerp van architect Theo Van Dormael in opdracht van de gebroeders Nijs en Van Dormael zelf. Het ensemble bestaat uit vijf haast identieke burgerhuizen, waarvan de gevelcomposities een uniform schema volgen. Het ensemble maakt deel uit van de kenmerkende uniforme straatwanden, opgetrokken in een eclectische stijl refererend naar de traditionele bak- en zandsteenstijl, die beide zijden van de Prins de Lignestraat kenmerken.


Filosofisch instituut

Sint-Jansbergsesteenweg 95-97, 101-103, 107 (Leuven)
Het filosofisch instituut werd in 1925-1927 opgetrokken naar een ontwerp van de architect Theo Van Dormael. Het instituut werd met zijn bijgebouwen gebouwd in opdracht van de Franstalige jezuïeten, te midden van een groot (historisch) parkdomein gevat tussen de Sint-Jansbergsesteenweg, de Nijvelseweg en de tuinwijk Ter Elst. Een eclectische baksteenstijl werd aangewend voor de gebouwen, kenmerkend voor het oeuvre van Theo Van Dormael.


Geheel van arbeiderswoningen

Familie De Bayostraat 34-50 (Leuven)
Geheel van rijwoningen, gebouwd in 1909 volgens de plannen van architect Théodore Van Dormael.


Geheel van burgerhuizen

Henri Regastraat 36-50 (Leuven)
In 1912 en 1914 naar ontwerp van Th. Van Dormael opgetrokken geheel van burgerhuizen van twee traveeën, een souterrain en drie bouwlagen onder een zadeldak.


Geheel van burgerhuizen

Charles Deberiotstraat 5-23 (Leuven)
Geheel van rijhuizen die tussen 1900 en 1904 gebouwd werden naar ontwerp van architecten G. Decock, Th. Vandormael, A. Stevens en B. Vandewouwer.


Herenhuis

Bondgenotenlaan 117 (Leuven)
Naar een 1920 gedateerd ontwerp van architect Th. Van Dormael heropgebouwd herenhuis met enkelhuisopstand.


Herenhuis

Charles Deberiotstraat 1-3 (Leuven)
Deze voormalige patriciërswoning maakt deel uit van een groot klooster- en schoolcomplex, het Sancta Maria Instituut, en vormt een sterk beeldbepalend geheel.


Herenhuis

Naamsestraat 60 (Leuven)
In 1868 naar ontwerp van J. Vingeroedt verbouwd herenhuis, dat opgevat is als een breedhuis van vijf traveeën en drie naar boven toe verkleinende bouwlagen onder een leien zadeldak.


Heropgebouwde cafés

Tiensevest 12, 18 (Leuven)
Drie bouwlagen hoge wederopbouwarchitectuur geïnspireerd op de traditionele bouwtrant, gebouwd in 1921 en 1924.


Hoekpand

Halfmaartstraat 19, Sluisstraat 2 (Leuven)
Gelegen aan de overkant van de Dijle en bereikbaar via een loopbrug, imposant halfvrijstaand hoekpand dat in kern opklimt tot de 17de eeuw, aangepast werd in de loop van de 18de en 19de eeuw en hersteld werd na beschadigingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.


Huis de Dorlodot, Paleontologisch Instituut en Kolenmuseum

Charles Deberiotstraat 32-34 (Leuven)
Eclectisch ensemble dat gebouwd werd in opdracht van professor dokter Henri de Dorlodot en bestaat uit zijn woning en een museum met latere uitbreiding.


Identieke stadswoningen

Familie De Bayostraat 4-8 (Leuven)
Identieke stadswoningen volgens repetitief schema met lijstgevels van twee traveeën en drie bouwlagen, opgetrokken in rode baksteen naar de plannen van architect Théodore Van Dormael uit 1907.


Jezuïetenklooster en herenwoning

Parijsstraat 72B (Leuven)
Recentelijk samengevoegde panden: het voormalig jezuïetenklooster uit 1913 naar ontwerp van Th. Van Dormael en een herenwoning in empirestijl uit het eerste kwart van de 19de eeuw.


Justus Lipsiuscollege

Minderbroedersstraat 15 (Leuven)
Het nagenoeg U-vormige complex zoals we het nu kennen is het resultaat van vier bouwcampagnes, in 1878-1879, 1899, 1911-1913 en ten slotte in 1950, en omsluit een bijzonder fraaie, goed verzorgde tuin.


Kasteeldomein Kleerbeek

Kasteeldreef 4-8 (Tielt-Winge)
Eclectisch landhuis omgeven door park met molenvijver. Historisch kasteel ingrijpend verbouwd eind 19de en begin 20ste eeuw. Rond 1894 verbouwd door baron Lucien-M.-A. de Troostembergh (1838-1906), burgemeester van Houwaart. Bewaarde hoevevleugel in 1892 uitgebouwd tot koetshuis en oranjerie. Lang, smal perceel met serre. In 1907 verbouwing van het kasteel naar ontwerp van Theo Van Dormael in samenwerking met schilderdecorateur Oscar Algoet en beeldhouwersatelier Van Uytvanck. Circa 10 hectare 'lusthof' met dreven naar omgevende bossen en dorpskern; vroeg-landschappelijke aanleg rond de vijver aan noordzijde kasteel, strak geometrische aanleg aan zuidzijde met sporen van 'Franse' tuin naar ontwerp van Auguste Delvaux aangelegd in 1911-1914; oude en zeldzame bomen, recente aanplantingen van zeldzame boomsoorten.


Klooster der miniemen

Diestsestraat 161-163, Jan-Pieter Minckelersstraat 14 (Leuven)
Met zijn voormalige kapel, kloostergebouw en scholencomplex neemt het miniemeninstituut heden een omvangrijk terrein in, begrensd door de Diestsestraat, de Jan-Pieter Minckelersstraat en de Nerviërsstraat.


Kloosterdomein Missiehuis De Jacht

Naamsesteenweg 575, 575C-D (Leuven)
Het kloosterdomein van Missiehuis De Jacht vormt een kenmerkend ensemble bestaande uit een hoofdgebouw met rondgang rond een binnentuin, een gastenverblijf en een boerderij in het zuiden, een ziekenpaviljoen in het noorden en een begraafplaats met Lourdesgrot in het noordoosten van het perceel. Het Missiehuis werd in 1927-1928 ontworpen door de Heverlese architect Theo Van Dormael in opdracht van de kanunnikessen-missionarissen van de Heilige Augustinus.


Martelarenplein en omgeving

Diestsestraat 252-254, Martelarenplein 1-14, 15, Tiensevest 2-22 (Leuven)
Bij de wederopbouw na 1914 werd er niet geopteerd voor een herstel of kopiëren van het vooroorlogse, neoclassicistische architecturale uitzicht. De nieuwe, naoorlogse bebouwing werd opgetrokken in de zogenaamde wederopbouwstijl, gekenmerkt door een eclectische gevelarchitectuur met integratie van eigentijdse en gefantaseerde bouwelementen.


Neoclassicistisch handelspand

Naamsestraat 106 (Leuven)
Tot de 19de eeuw, mogelijk tot de 18de eeuw opklimmend breedhuis en oorspronkelijk deel uitmakend van een veel groter geheel.


Pastorie van Okselaar

Brabantsebaan 47 (Scherpenheuvel-Zichem)
De pastorie van Okselaar werd in 1898 in opdracht van het gemeentebestuur van Zichem opgetrokken voor pastoor Remi Brisack. Het eenvoudige neotraditionele ontwerp is van de Leuvense architect Théodore van Dormael en werd uitgevoerd door aannemer Materne uit Leuven.


Reeks gelijkaardige arbeiderswoningen

Familie De Bayostraat 41-45, 57 (Leuven)
Reeks gelijkaardige rijwoningen naar ontwerp van architect Théodore Van Dormael in 1912 opgetrokken als arbeiderswoningen van twee traveeën en drie verspringende bouwlagen.


Reeks stadswoningen

Fonteinstraat 3-9, 1E (Leuven)
In 1922 naar ontwerp van Th. Van Dormael gebouwde huizenreeks, bestaande uit bakstenen enkelhuizen van twee traveeën en één bouwlaag onder een pannen zadeldak met breed dakvenster.


Rij arbeidershuizen

Voorzorgstraat 2-6 (Leuven)
Oorspronkelijk vier woningen opgetrokken in 1921 naar ontwerp van T. Vandormael, een revolutionaire betonskeletarchitectuur en invulmetselwerk afgewerkt met grijze cementbepleistering.


Rij arbeiderswoningen

Geldenaaksebaan 25-37 (Leuven)
De bouw van deze rij van zeven arbeiderswoningen gebeurde in opdracht van Van Meensel. De plannen, naar het ontwerp van de architect Theo Van Dormael, dateren van 1908. Een gevelsteen boven de rechtse toegangspoort bevestigt dit bouwjaar. Het geheel van identieke arbeiderswoningen, eveneens voorzien van een gevelniskapel en een poorttoegang, vormt een mooi voorbeeld van de begin 20ste-eeuwse bebouwing langs deze eeuwenoude baan, die de Abdij van Park en Heverlee met de stad Leuven verbond.


Sint-Albertuscollege

Geldenaaksebaan 277 (Leuven)
Het Sint-Albertuscollege werd in 1936 opgetrokken in opdracht van de orde van de karmelieten. De site, pas in gebruik genomen in 1949, omvatte reeds van bij de bouw een verdeling in klooster- en onderwijsgebouwen, gericht op het huisvesten en het onderwijzen van leden van de orde. De gebouwen uit het interbellum worden gekenmerkt door een historiserende bouwstijl met neoromaanse stijlkenmerken. Dit is typerend voor de kloosterarchitectuur in het Leuvense van en bijgevolg mogelijk naar ontwerp van Theo Van Dormael. In de jaren 1960 werd een uitbreiding in expo-stijl toegevoegd ten noordwesten van de aanvankelijke kloostergebouwen. Ten gevolge van de recuperatie van bouwonderdelen, waaronder ‘glulam’-dakspanten, afkomstig van de Wereldtentoonstelling van 1958 ontstond stilistisch een groot contrast tussen beide gebouwen.


Sint-Clemensschool

Andreas Vesaliusstraat 56 (Leuven)
Wijkschooltje dat in 1909 in opdracht van industriëel M. Debecker-Remy gebouwd werd naar het ontwerp van Theo Van Dormael.


Sint-Geertruidabdij en omgeving

Halfmaartstraat, Karel van Lotharingenstraat, Mechelsestraat, Sint-Geertruiabdij, Vaartstraat (Leuven)
De site van de voormalige Sint-Geertruiabdij beslaat een rechthoek van circa 150 op 120 meter, ingesloten door de Mechelsestraat, de Halfmaartstraat, de Vaartstraat, de Karel van Lotharingenstraat en de Dijle.


Sint-Pieterscollege

Minderbroedersstraat 13 (Leuven)
In 1890 gesticht college, gehuisvest in een omvangrijk complex dat groeide uit het voormalig hotel d' Onyn, het voormalig hotel d' Udekem d' Acoz en een langs de Dijle uitgestrekte klassenvleugel. Het hotel d'Onyn is een neoclassicistisch herenhuis, opgetrokken in 1862, volgens de bouwaanvraag naar ontwerp van P. Verheyden. Het hotel d' Udekem d' Acoz is een minstens tot 1640 opklimmend breedhuis met vierkante toren in traditionele bak- en zandsteenstijl en een haakse vleugel uit het derde kwart van de 18de eeuw. De klassenvleugel werd in 1892 in neogotische stijl opgetrokken naar ontwerp van J. Helleputte en in 1947 na oorlogsvernielingen hersteld en aangepast onder leiding van Th. Van Dormael.


Stadswoning

Familie De Bayostraat 23 (Leuven)
Rijwoning naar ontwerp van architect Théodore Van Dormael uit 1906, van twee traveeën met drie verspringende bouwlagen, opgetrokken uit rode baksteen met muurbanden uit witte steen.


Stadswoning Limburg

Naamsestraat 34 (Leuven)
Het Huis Limburg, later ook Het Swert Sweert genoemd, werd reeds vermeld in een schepenakte van 1429, en zou een uitgang met poort gehad hebben aan de voormalige Hevelstraat, de huidige Collegeberg.


Stadswoningen

Bankstraat 23-27, 54-88, 105-106, 107-111 (Leuven)
Rijwoningen van twee traveeën en twee à drie bouwlagen onder pannen zadeldaken met picturaal uitgewerkte lijstgevels, te dateren tussen 1910 en 1914.


Stadswoningen

Waversebaan 55-65 (Leuven)
Deze reeks van zes stadswoningen werd opgericht in 1908 in opdracht van Nijs en Theo Van Dormael, waarbij deze laatste zelf voor het ontwerp instond. Van Dormael was een erg actieve architect in Heverlee en realiseerde verschillende grote bouwprojecten, steeds met de voor zijn werk erg kenmerkende elementen.


Straatwand samengesteld uit burgerhuizen

Vaartstraat 63-99 (Leuven)
Straatwand samengesteld uit een hoekhuis en een opeenvolging van doorgaans drie bouwlagen hoge rijhuizen en ruimere burgerhuizen, die dateren uit de beginjaren 1900 en een markant geheel vormen door hun expressieve gevelarchitectuur.


Universiteitshal

Krakenstraat 2, Naamsestraat 22, Oude Markt 13 (Leuven)
Voormalige lakenhal uit het begin van 14de eeuw die vanaf 1431 stelselmatig werd ingenomen door de universiteit. De barokke bovenbouw van de lakenhal werd toegevoegd in 1680-1690; de Regavleugel met voorgevel aan de Oude Markt werd gebouwd in 1723-1725.


Villa Hof ter Eiken met tuin

Korbeek-Losestraat 124 (Bierbeek)
Eclectische villa, gebouwd in 1906-1907, omgeven door een kleine 'informele' tuin. Dit type van eclectische architectuur komt meermaals voor in het Leuvense, onmiskenbaar naar het ontwerp van Theo Van Dormael. De oorspronkelijke tuinaanleg is grotendeels decorum voor de oprijlaan, waaronder twee opvallende balsemzilversparren.


Villa Vanorshoven met tuin

Waversebaan 99 (Oud-Heverlee)
Landschappelijke tuin bij een in 1902-1903 gebouwde eclectische villa, oorspronkelijk 1 hectare 13 are 50 centiare, in 1958 en 1992 gehalveerd voor de bouw van een manège; enkele zeldzame kampioenbomen.


Villerscollege

Rijschoolstraat 19, 19A, Vaartstraat 24 (Leuven)
Het college bestaat uit vier onderkelderde vleugels, geschikt rondom een binnenplein, gevelcompositie in Lodewijk XV-stijl, gebouwd in 1757-1764, in de tuin achter het college een L-vormige uitbreiding naar ontwerp van Théodore Van Dormael.


Vzw Sint-Vincentius, rustoord Sint-Carolus

Sint-Jacobsplein 6 (Leuven)
Monumentaal complex - elf traveeën en drie verkleinende bouwlagen onder een pseudo-mansardedak - dat ontstond in drie fases.


Wederopbouwwoonhuis

Jan Stasstraat 2 (Leuven)
Vergund in 1923 en als privé-woonst ontworpen door architect Th. Vandormael, imposant wederopbouwpand dat de hoek vormt met de Bogaardenstraat.


Winkel- woonhuis

Frederik Lintsstraat 77 (Leuven)
In 1903 naar ontwerp van Theo Van Dormael gebouwd handelspand met woning aan de Brabançonnestraat 126.


Winkelhuis ontworpen door Th. Van Dormael

Oude Markt 2 (Leuven)
Diephuis van drie bouwlagen onder een pannen zadeldak, dat in 1920 werd opgetrokken naar de plannen van Th. Van Dormael, met een trapgevel in neotraditionele stijl.


Woning met atelier van Oscar Algoet en aanpalende woning

Karel van Lotharingenstraat 8-10 (Leuven)
In 1904 in eclectische stijl gebouwd door architect Th. Van Dormael in opdracht van Oscar Algoet, bekend neogotisch schilder uit het Leuvense kunstenaarsmilieu.


Woning naar ontwerp van Th. en P. Van Dormael

Sint-Maartenstraat 63 (Leuven)
Naar een ontwerp van vader en zoon Th. en P. Van Dormael in 1930 opgetrokken rijwoning van drie traveeën en drie bouwlagen onder een licht hellend zinken zadeldak.


Woon-handelspand in wederopbouwstijl

Bondgenotenlaan 49, 49A (Leuven)
Woon-handelspand in wederopbouwstijl uit 1921, naar ontwerp van architect Th. Van Dormael. Halsgevel van bak- en natuursteen, met sobere neobarok- en neo-Lodewijk XV-inslag.

Opdrachtgever van

Ensemble burgerhuizen door Theo Van Dormael

Prins de Lignestraat 4-32 (Leuven)
Ensemble van zestien eclectische burgerhuizen opgetrokken naar een bouwaanvraag uit 1906 en volgens een ontwerp van de architect Theo Van Dormael. Van Dormael was samen met de gebroeders Nijs ontwikkelaar van de gronden langs de Prins de Lignestraat en zodoende ook bouwheer. Het ensemble maakt deel uit van de kenmerkende uniforme straatwanden, opgetrokken in een eclectische stijl refererend naar de traditionele bak- en zandsteenstijl, die beide zijden van de Prins de Lignestraat kenmerken. In 1906 werden gelijktijdig vier ensembles van vier woningen gerealiseerd, die in het ontwerp onderling een erg grote verwantschap vertonen en ook een sterke relatie aangaan met de overige bebouwing ter hoogte van de Prins de Lignestraat, grotendeels ontwerpen van Theo Van Dormael.


Ensemble van burgerhuizen

Prins de Lignestraat 3-11 (Leuven)
Het ensemble van vijf identieke eclectische burgerhuizen werd gebouwd in 1912 naar ontwerp van architect Theo Van Dormael in opdracht van de gebroeders Nijs en Van Dormael zelf. Het ensemble bestaat uit vijf haast identieke burgerhuizen, waarvan de gevelcomposities een uniform schema volgen. Het ensemble maakt deel uit van de kenmerkende uniforme straatwanden, opgetrokken in een eclectische stijl refererend naar de traditionele bak- en zandsteenstijl, die beide zijden van de Prins de Lignestraat kenmerken.


Stadswoningen

Waversebaan 55-65 (Leuven)
Deze reeks van zes stadswoningen werd opgericht in 1908 in opdracht van Nijs en Theo Van Dormael, waarbij deze laatste zelf voor het ontwerp instond. Van Dormael was een erg actieve architect in Heverlee en realiseerde verschillende grote bouwprojecten, steeds met de voor zijn werk erg kenmerkende elementen.


Thema's

Ontwerper van

Bankstraat

Brusselsestraat

Familie de Bayostraat

Heilige-Geeststraat

Henri Regastraat

Karel van Lotharingenstraat

Maria-Theresiastraat

Naamsestraat

Oude Markt

Parijsstraat

Tervuursevest

Voorzorgstraat

Weldadigheidsstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Van Dormael [online], https://id.erfgoed.net/personen/6638 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.