Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Park De Groeningepoort

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 08-06-1998 tot heden

ID
12171
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12171

Besluiten

Park de Groeningepoort
definitieve beschermingsbesluiten: 08-06-1998  ID: 3318

Beschrijving

Het park de Groeningepoort te Kortrijk is beschermd als stadsgezicht. De bescherming omvat het als monument beschermde Groeningemonument, de Groeningepoort en de beplanting. De gevels op de grens van de afbakening maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.Waarden

Het park de Groeningepoort, gevormd door het Groeningemonument, de Groeningepoort en de beplanting, is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een park dat typisch werd aangelegd in het begin van de 20ste eeuw ter omkadering van het Groeningemonument en ter verbinding van het monument met de toegangspoort op het Plein in Kortrijk.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Groeningemonument en -park

Groeningelaan zonder nummer, Groeningepoort zonder nummer (Kortrijk)
Het Groeningemonument, in 1906 opgericht naar ontwerp van Godfried Devreese, bevindt zich te midden van een park dat de verbinding vormt tussen het standbeeld en de toegangspoort op het Plein in Kortrijk.

Is de omvattende bescherming van

Groeningepoort

Groeningepoort zonder nummer (Kortrijk)
Groeningepoort z.nr. Z.g. "Groeningepoort". Natuurstenen poort, sluit aan bij de vroeggotiek met spitsboog, kantelen en trompen. Schild met Vlaamse Leeuw en opschrift "1302 GROENINGHEVELD". In 1908 gebouwd naar ontwerp van J. Viérin (Kortrijk). DEBRABANDERE P., Historische parken en tuinen, p. 135-137.