Groeningemonument en -park

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Kortrijk
Straat Groeningelaan, Groeningepoort
Locatie Groeningelaan zonder nummer, Groeningepoort zonder nummer, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk (adrescontroles: 28-01-2008 - 31-01-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk (geografische inventarisatie: 01-05-2000 - 31-07-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Groeningemonument en -park

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Park De Groeningepoort

Deze bescherming is geldig sinds 08-06-1998.

omvat de bescherming als monument Groeningemonument
gelegen te Groeningelaan zonder nummer, Groeningepoort zonder nummer (Kortrijk)

Deze bescherming is geldig sinds 08-06-1998.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "Groeningemonument" en "park". Groeningepark, gelegen tussen de Groeningelaan en het Plein. Het park omvat een laan van tulpenbomen, esdoorns, platanen en heesters van de Groeningepoort naar het ronde plantsoen met het Groeningemonument. Bij het monument staan tevens platanen, een Himalajaceder en een treurwilg. Aan de zijde van de Groeningelaan in 1906 oprichting van romantisch-realistisch Groeningemonument van G. Devreese. Het bronzen geheel is verguld en werd gegoten in de "Fonderie Nationale des Bronzes" in Sint-Gillis bij Brussel. Bovenaan staat een jonge vrouw, de allegorische Maagd van Vlaanderen. Ze zwaait met de zeis in de linkerhand, omstreeks 1900 nog vaak voor de Goedendag aanzien. Met de rechterhand houdt ze de symbolische Vlaamse Leeuw in toom bij de manen; de leeuw heeft zijn slavenboeien verbroken en briest dreigend in de richting van Frankrijk. Het voetstuk stelt drie episodes voor uit de Guldensporenslag van 1302: met name links afscheid van een krijger, de zege en Robert d'Artois gesneuveld naast zijn paard Morel. Op het voetstuk de wapenschilden van Vlaanderen en Kortrijk en het opschrift: "KORTRIJK - SLAG DER GULDEN SPOREN XI JULI MCCCII".

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting & Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief nummer W/01364.
  • DE BRABANDERE P. 1992: Historische parken en tuinen in Kortrijk, Kortrijk, 135-137.
  • S.N. s.d.: Monument commémoratif de la bataille des éperons-d'or, à Courtrai, L'émulation XXXI, 49-50.
  • VERMEULEN-VAN LEDE Y. 1977: Het Groeningemonument in Kortrijk, De Leiegouw XIX.3, 431-448.

Bron: De Gunsch A. & Metdepenninghen C.met medewerking van Callens T. & Van den Mooter M. 2005-2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Kortrijk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL5, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & Metdepenninghen, Catheline

Datum tekst: 2006

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Groeningelaan

Groeningelaan (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.