Beschermd monument

Bedford House Cemetery

Beschermd monument van tot heden

ID
12180
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12180

Besluiten

Britse militaire begraafplaats Bedford House Cemetery
definitieve beschermingsbesluiten: 06-09-2002  ID: 3918

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De Britse militaire begraafplaats Bedford House Cemetery te Zillebeke, is beschermd als monument.Waarden

Britse militaire begraafplaats, genaamd Bedford House Cemetery, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

De op 21 mei 1917 opgerichte War Graves Commission gelastte voor het westelijk Wereldoorlog 1 - front vier toonaangevende Britse architecten met de uitwerking van de basisprincipes en de ontwerpen van de Britse oorlogsbegraafplaatsen, met name Edwin Lutyens, reginald Bloomfield, Herbert Baker en, na 1920, Charles Holden. Onder leiding van F. Kenyon, directeur van het British Museum, en raadgevends bijgestaan door de schrijver Rudyard Kipling, werden naast de drie hoofdprincipes -monumenten van blijvende aard, uniforme grafstenen, geen onderscheid van rang- ook beslist tot de systematische inplanting van twee gedenktekens, met name het door Bloomfield ontworpen Cross of Sacrifice en de door Lutyens ontworpen Stone of remembrance, dit laatste -omwille van de hoge kostprijs- nochtans slechts op begraafplaatsen met méér dan 400 doden.
Aangelegd volgens deze principes, weliswaar door een architect-medewerker, met het volledige, sterk neoklassiek getinte programma met inbegrip van twee ciboriumvormige paviljoenen, doch rekening houdend met de specifieke topografie -met name de bewaarde elementen, grachten en ruïnes van het voormalige kasteel Kerskenhove, en vrijwel geïsoleerd, omgeven door nog visueel gave akkerlanden, vormt Bedford House Cemetery één der meest geslaagde, maar in zijn vormelijke uitbouw ook unieke realisaties van het CWGC ontwerpers team.

historische waarde

Bedford House Cemetery getuigt, door zijn ligging in de buurt van Ieper, zijn omvang en het aantal bijgezette gesneuvelden, van de jarenlange verbeten Duitse pogingen om via Ieper het door geallieerden bezette hinterland te veroveren.
De uitbouw van deze militaire begraafplaats, ter plaatse van een commandopost met veldhospitaal en dito begraafplaats, in een voormalig kasteeldomein met bewaard tracé en geïntegreerde ruïnes, getuigt van de historische, bijwijlen zeer persoonlijke en affectieve band (confer de oorsprong van de benaming Bedford House) tussen de vaak verdwenen -burgerlijke- kastelen en de -militaire- begraafplaatsen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Bedford House Cemetery

Rijselseweg zonder nummer (Ieper)
Bedford House Cemetery is een grote Britse militaire begraafplaats op een voormalige kasteelsite, waarbij getracht werd zoveel mogelijk elementen van de site te behouden waaronder de wallen en ruïnes van de ijskelder en van het kasteel, aangevuld met paviljoenen uit witte natuursteen in de vorm van een ciborium, een 'Cross of Sacrifice' en 'Stone of Remembrance' en zes perken met witte grafstenen. Het geheel is getooid met opgaande bomen en struikenrijen.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.