New Zealand Memorial Park

Beschermd monument van 01-07-2009 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Mesen
Deelgemeente Mesen
Straat Nieuw Zeelandersstraat
Locatie Nieuw Zeelandersstraat zonder nummer (Mesen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/33016/704.1
  • 4.01/33016/719.1
  • OW002939

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

New Zealand Memorial Park

Nieuw Zeelandersstraat zonder nummer, Mesen (West-Vlaanderen)

New Zealand Memorial: monument opgericht ter ere van de Nieuwzeelandse soldaten gesneuveld tijdens de slag om Mesen in juni 1917, zie Engelstalige opschriften.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

New Zealand Memorial Park te Mesen, is beschermd als monument.

Waarden

New Zealand Memorial Park is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde:
Gelegen op de heuvelrug van Mesen, van waaruit de Duitse eenheden een prachtige inkijk hadden op de lager gelegen Britse linies. Dit strategische voordeel leidde ertoe dat de Britten zich genoodzaakt zagen ondergronds te werk te gaan, wat leidde tot de Mijnenslag van 7 juni 1917. Deze Mijnenslag met de daaropvolgende verovering van de heuvelrug van Wijtschate-Mesen onder meer door de Nieuw-Zeelandse Divisie, vormde een nooit geziene gebeurtenis: het was wellicht de eerste keer dat een slag zo goed voorbereid was en zo degelijk uitgevoerd werd.

artistieke waarde

in casu artistiek-landschappelijke waarde:
Sobere gedenkzuil uit witte natuursteen, opgericht in een speciaal daartoe aangelegd park, waarin 2 Duitse bunkers geïntegreerd zijn. De artistiek-landschappelijke waarde van het park is hoog, onder meer door haar aanleg op de heuvelrug, de zogenaamde Messines Ridge, van waaruit een panoramische kijk op de Douve-vallei mogelijk is.

industrieel-archeologische waarde

De Duitse bunkers in het New Zealand Memorial Park getuigen van de verschillende constructiewijzen die door Duitse bunkerbouwers tijdens de Eerste Wereldoorlog werden toegepast. De efficiëntie van dergelijke bunkers was onder meer afhankelijk van de plaats waar ze ingeplant werden, wat op deze locatie heel evident lijkt.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.