Beschermd monument

Twee Britse bunkers

Beschermd monument van 10-12-2012 tot heden

ID: 12442   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12442

Besluiten

Britse militaire posten
definitieve beschermingsbesluiten: 10-12-2012  ID: 5084

Beschrijving

De bescherming omvat twee Britse militaire posten uit de Eerste Wereldoorlog.Waarden

Twee Britse militaire posten (W.O. I) Lokerstraat zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde twee Britse militaire constructies, die tijdens de Eerste Wereldoorlog ten noordwesten van de Kernmeiberg waren opgetrokken, in een omgeving waar veel Britse kampen waren uitgebouwd. De twee constructies werden meer bepaald opgericht tussen twee kampen, die met 'Kemmel Shelters' en 'Redvers Camp' werden aangeduid. Deze kampen leken enigszins beschut door de beboste Kemmelberg. Niettemin werden deze kampen meermaals onder vijandelijk vuur genomen, zodat ook betonnen verdedigingsconstructies nodig bleken.
Als zijnde militaire constructies die getuigen van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

sociaal-culturele waarde

Als materiƫle getuigen van de 'Groeten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuigen, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel zijn gaan uitmaken van het landschap. De militaire constructies zijn mooi ingebed in het weiland en vormen echte blikvangers in het landschap.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Betonconstructie 1

Lokerstraat zonder nummer (Heuvelland)
In een weide nabij hoeve Lokerstraat nummer 49 liggen 2 Britse betonnen constructies op 50 meter van mekaar verwijderd.


Betonconstructie 2

Lokerstraat zonder nummer (Heuvelland)
In een weide nabij hoeve Lokerstraat nummer 49 liggen 2 Britse betonnen constructies op 50 meter van mekaar verwijderd.