Beschermd monument

Vier Duitse bunkers

Beschermd monument van tot heden

ID
12529
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12529

Besluiten

Duitse schuilplaatsen Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 29-02-2012  ID: 4986

Beschrijving

De bescherming omvat vier Duitse schuilplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog.Waarden

Vier Duitse schuilplaatsen (W.O. I) zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde:

Als zijnde vier Duitse betonnen schuilplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog, die herinneren aan de bijzonder drukke militaire activiteit die hier plaatsvond in het Duitsehinterland, ten noorden van het beruchte Bos van Houthulst In deze omgeving werden tal van militaire voorzieningen opgetrokken, waaronder kampen, oefenterreinen, opslagplaatsen, munitiedepots, schietstanden, pistes, sporen en smalsporen enz. De vier constructies vormen de laatste exemplaren van een hoog aantal betonnen constructies die hier, ten oosten van de Duitse tweede stelling, opgericht zijn.
Als zijnde Duitse betonnen constructies, waarvan één gedateerd is. Op de meest zuidelijke constructie is de datum 28/12/1915 terug te vinden. Afgaande op de gelijkaardige bouwwijze mag geconcludeerd worden dat de vier constructies allemaal in de periode eind 1915- begin 1916 opgetrokken zijn.
Als zijnde militaire constructies die getuigen van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Als zijnde vier bijeen gelegen Duitse betonnen constructies, met een gelijkaardige opbouw. De vier constructies zijn opgetrokken met gebogen golfplaten, waardoor ze een cilindervormige doorsnede hebben en alle vier de constructies hebben een toegang aan oostelijke zijde. Bij twee van de vier constructies is een L-vormige toegangspartij bewaard.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuigen van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuigen, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Duitse militaire post I Zuid Torhoutstraat

Zuid Torhoutstraat 12 (Houthulst)
Eén van vier bij elkaar gelegen Duitse militaire posten uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken nabij het gehucht Zwartegat. Bovengrondse betonnen constructie, gegoten op Duitse golfplaten, waardoor de constructie een cilindervormige doorsnede heeft.


Duitse militaire post II Zuid Torhoutstraat

Zuid Torhoutstraat zonder nummer (Houthulst)
Eén van vier bij elkaar gelegen Duitse militaire posten uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken nabij het gehucht Zwartegat. Bovengrondse betonnen constructie gegoten op Duitse golfplaten, waardoor de constructie een cilindervormige doorsnede heeft.


Duitse militaire post III Zuid Torhoutstraat

Zuid Torhoutstraat zonder nummer (Houthulst)
Eén van vier bij elkaar gelegen Duitse militaire posten uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken nabij het gehucht Zwartegat. Bovengrondse betonnen constructie gegoten op Duitse golfplaten, waardoor de constructie een cilindervormige doorsnede heeft.


Duitse militaire post IV Zuid Torhoutstraat

Zuid Torhoutstraat zonder nummer (Houthulst)
Eén van vier bij elkaar gelegen Duitse militaire posten uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken nabij het gehucht Zwartegat. Bovengrondse betonnen constructie gegoten op Duitse golfplaten, waardoor de constructie een cilindervormige doorsnede heeft.