Vier Duitse militaire posten Eerste Wereldoorlog

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Houthulst
Deelgemeente Klerken
Straat Zuid Torhoutstraat
Locatie Zuid Torhoutstraat zonder nummer, Houthulst (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Houthulst (adrescontroles: 08-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Houthulst (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).
  • Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Vier Duitse bunkers

Deze bescherming is geldig sinds 29-02-2012.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vier Duitse constructies van de Eerste Wereldoorlog

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO I
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Vier Duitse constructies van de Eerste Wereldoorlog bij hoeve Zuid Torhoutstraat nummer 12. Twee betonconstructies zijn gelegen bij de hoeve, twee andere constructies zijn gelegen in een weide ten noorden van de hoeve. Tussen het gehucht "Jonkershove" en het kleine gehucht "Zwartegat" liepen diverse (smal)spoorwegen, met een laadstation bij het vlakbij gelegen gehucht "Strooiendorp". In de omgeving was er ook een munitiedepot zogenaamd "Zwartegat" en een oefenterrein voor de genietroepen. In deze omgeving waren heel wat betonnen constructies opgericht, als onderkomen voor de manschappen. Vermoedelijk werden deze constructies circa 1915 opgericht, zie datuminscriptie in de meest zuidelijke constructie.

De grootste schuilplaats (in de tuin van de hoeve) is een bovengrondse betonconstructie waartegen later een afdak werd gebouwd. Het dak is gebogen en gegoten tegen golfplaten met een fijne, diepe golving (binnenin nog bewaard). De rest van het beton is gegoten tegen een houten bekisting. Toegang aan de noordoostzijde, bestaande uit een L-vormige gang (sluis). Ook tegen een tweede kleinere schuilplaats (op het erf) met dezelfde constructiewijze zijn gebouwen aangebouwd. Inscripties onder meer: "28.12.1915". De overige twee schuilplaatsen - met zelfde constructiewijze - zijn gelegen in een weide ten noorden van de hoeve.

  • INVENTARISATIE VAN RELICTEN UIT WO I IN DE WESTHOEK (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2006

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zuid Torhoutstraat

Zuid Torhoutstraat (Houthulst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.