Beschermd monument

Burgerhuis

Beschermd monument van tot heden

ID
12718
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12718

Besluiten

Gebouwen in Brugge
definitieve beschermingsbesluiten: 09-07-1974  ID: 755

Beschrijving

Het burgerhuis te Brugge, is beschermd als monument.Waarden

Zilverstraat 38 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Zilverstraat 38, 38B (Brugge)
Domein op rechthoekig grondplan; aan straatzijde, een diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak, en rechts, bakstenen muur rond voorhofje; aansluitende vleugel uit de 16de eeuw op L-vormige plattegrond met in de oksel, ommuurde tuin.