Beschermd monument

Villa Tregenna Hall

Beschermd monument van 27-01-2004 tot heden
ID: 12753   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12753

Besluiten

Villa's, kerk, resten van fort en speelhuisje
definitieve beschermingsbesluiten: 27-01-2004  ID: 4167

Beschrijving

De villa Tregenna Hall met omgevende tuin is beschermd als monument.



Waarden

De villa Tregenna Hall met omgevende tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde representatief voor de geïndividualiseerde duinhuizen die worden opgetrokken aan de Oostkust, meer bepaald in Het Zoute, in het tweede kwart van de 20ste eeuw, bij de verdere uitbouw van de badplaats, in casu de residentiële villawijk. Dit type van vrijetijdsarchitectuur introduceert in de ontwikkeling van de kustarchitectuur een nieuwe woonvorm en -stijl. De villa Tregenna Hall wordt in 1928 opgetrokken aan het doodlopend pad Windevang, als rechtstreeks gevolg van de verkaveling en bebouwing van de duingronden ten westen van de Sparrendreef in de jaren 1920;
Als zijnde een voorbeeld van eerder grootschalige en rijkelijke cottage-architectuur met uitgesproken Anglo-Normandische stijlkenmerken. De monumentale villa gelegen in zeer grote aangelegde tuin, behoudt de goede oorspronkelijke materiaalverhoudingen, zijnde een hoge onbeschilderde bakstenen sokkel én bepleisterde bovenbouw met zeldzame toepassing van echt vakwerk. Opmerkelijk -eerder zeldzame- decoratieve afwerking, zoals het verzorgd metselwerk in visgraatverband, de grote overkragende puntgevels op houten en natuurstenen consoles en de fraai gesculpteerde windveren;
Als getuige van de samenwerking tussen de invloedrijke West-Vlaamse architecten Jozef Viérin (Kortrijk, 1872-1949) en Antoine Dugardyn (Brugge, 1889-1962), beiden actief betrokken bij de uitbouw van diverse kustplaatsen. Samen realiseren ze verscheidene projecten in Het Zoute, waaronder het optrekken van hotels en talrijke villa's.

sociaal-culturele waarde

Als document dat de sfeer en wooncultuur van de zomerse vakantieganger weerspiegelt uit de toeristische periode in het interbellum aan de Oostkust, warme er de residentiële badplaats Het Zoute verder uitgebouwd wordt en nieuwe villa's en hotels worden opgetrokken voor het steeds groeiend aantal badgasten.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Tregenna Hall

Windenvang 3 (Knokke-Heist)
Villa gebouwd in 1928 naar ontwerp van de West-Vlaamse architecten Jozef Viérin (Kortrijk, 1872-Brugge 1949) en Antoine Dugardyn (Brugge, 1889-1962). Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 27/01/2004.