Beschermd monument

Britse militaire begraafplaats Seaforth Cemetery, Cheddar Villa

Beschermd monument van 19-12-2014 tot heden

ID
13160
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13160

Besluiten

Britse militaire begraafplaatsen
wijzigingsbesluiten, opheffingsbesluiten: 19-12-2014  ID: 5652

Beschrijving

De Britse militaire begraafplaats Seaforth Cemetery, Cheddar Villa is beschermd als monument. De bescherming omvat de begraafplaats inclusief alle beplantingen, de omheiningsmuur met hekwerk en het Cross of Sacrifice.Waarden

De Britse militaire begraafplaats Seaforth Cemetery, Cheddar Villa is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde: Merkwaardige begraafplaats die tijdens de oorlog sterk beschadigd raakte waardoor de graven van heel veel mannen niet meer kon teruggevonden worden. De begraafplaats is ontstaan naar aanleiding van de zware gevechten bij het nabijgelegen 'Cheddar Villa' in de nacht van 25 op 26 april 1915 (Tweede Slag bij leper). Daar maar liefst 101 van de 148 doden, die hier begraven werden tot de '2nd Seaforth Highlanders' behoorden, werd de oorspronkelijke benaming 'Cheddar Villa Cemetery' in 1922 gewijzigd.
Het merendeel van de graven zou door later oorlogsgeweld vernield raken. Vandaar de uitzonderlijke aanwezigheid van twee massagraven, omdat de afzonderlijke graven niet meer onderscheiden kon worden. De doden van deze massagraven worden op 'special memorials' individueel herdacht. Andere doden wiens graf niet meer teruggevonden kon worden, worden eveneens via 'special memorials' herdacht. Voor 23 mannen van het '2nd Seaforth Higlanders' die tijdens de gevechten vermist raakten, werd een gedenkplaat aangebracht.

artistieke waarde

artistieke en historische, in casu architectuurhistorische waarde: Begraafplaats ontworpen door W.H. Cowlishaw, omheind door een bakstenen muur, die afgedekt is met witte natuursteen. Centraal vooraan staat het 'Cross of Sacrifice'. Het merendeel van de graven of 'special memorials' staat tegen de muren geplaatst, waardoor de grasvlakte overheerst. De twee massagraven worden gemarkeerd door twee 'duhallow blocks'. Tegen de achtermuur is een gedenkplaat aangebracht voor 23 vermiste mannen van het '2nd Seaforth Highlanders'.

historische waarde

artistieke en historische, in casu architectuurhistorische waarde: Begraafplaats ontworpen door W.H. Cowlishaw, omheind door een bakstenen muur, die afgedekt is met witte natuursteen. Centraal vooraan staat het 'Cross of Sacrifice'. Het merendeel van de graven of 'special memorials' staat tegen de muren geplaatst, waardoor de grasvlakte overheerst. De twee massagraven worden gemarkeerd door twee 'duhallow blocks'. Tegen de achtermuur is een gedenkplaat aangebracht voor 23 vermiste mannen van het '2nd Seaforth Highlanders'.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Britse militaire begraafplaats Seaforth Cemetery, Cheddar Villa

Brugseweg zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)
'Cheddar Villa' was de naam die door het leger werd gegeven aan de vlakbij gelegen boerderij met geschutsbunker. Tijdens de nacht van 25 op 26 april 1915 (Tweede Slag bij Ieper), toen de Duitsers Sint-Juliaan konden veroveren, werden hevige gevechten geleverd op deze plaats. De Britse doden werden ter plaatse begraven.