erfgoedobject

Britse militaire begraafplaats Seaforth Cemetery, Cheddar Villa

bouwkundig element
ID: 200674   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200674

Juridische gevolgen

Beschrijving

'Cheddar Villa' was de naam die door het leger werd gegeven aan de vlakbij gelegen boerderij met geschutsbunker. Tijdens de nacht van 25 op 26 april 1915 (Tweede Slag bij Ieper), toen de Duitsers Sint-Juliaan konden veroveren, werden hevige gevechten geleverd op deze plaats. De Britse doden werden ter plaatse begraven. De begraafplaats kreeg de naam 'Cheddar Villa Cemetery'. In 1922 werd die naam veranderd op verzoek van de bevelvoerende officier van het '2nd Seaforth Highlanders'.

Volgens het huidige register liggen er op deze begraafplaats 1 Canadees en 147 doden uit het Verenigd Koninkrijk. Hiervan konden er 21 niet geïdentificeerd worden. 19 doden kregen een 'special memorial' omdat hun graf door artillerievuur vernield werd (achteraan de begraafplaats) en achteraf niet meer teruggevonden kon worden. Rij A graf 8 en rij B graf 1 zijn massagraven waarop een 'duhallow block' werd geplaatst. De zinsnede 'Their glory shall not be blotted out' is evenwel op deze gedenkzuil achterwege gelaten. De afzonderlijke graven konden door het artillerievuur niet meer onderscheiden worden. De doden worden individueel herdacht met respectievelijk 75 (links) en 18 (rechts) 'special memorials', die langs de muren van de begraafplaats staan. Achteraan, tegen de noordwestelijke muur, is een gedenkplaat aangebracht ter herinnering aan 23 officieren en manschappen van het '2nd Seaforth Higlanders', die hier in de omgeving gevallen zijn, maar waarvan niet geweten is waar ze begraven liggen. Hun namen staan eveneens op de Menenpoort (Ieper).

Seaforth Cemetery, Cheddar Villa werd ontworpen door W.H. Cowlishaw.

Begraafplaats met nagenoeg rechthoekig grondplan (op de schuine voormuur na) en een oppervlakte van 1008m². Het terrein is ongeveer vlak en wordt omgeven door een rode bakstenen muur, afgewerkt met witte deksteen. Toegang via een smeedijzeren hekken. Bij de toegang is het opschrift 'Seaforth Cemetery, Cheddar Villa 1915' terug te vinden, evenals het registerkastje en de metalen informatieplaat. De landplaten zijn vooraan tegen de zijmuren aangebracht. Centraal vooraan staat het ‘Cross of Sacrifice’ (type A1). De graven of 'special memorials' staan bijna allemaal tegen de muren geplaatst, behalve enkele graven van rij A en C en de 2 'duhallow blocks', die 2 massagraven markeren. Op een plaat in de achtermuur (noordwestzijde) staan de namen van 23 mannen van het '2nd Seaforth Highlanders' die hier in de omgeving vermist raakten. Behalve enkele linden wordt het grasveld getooid met bloemperken en struiken. Daar de meeste graftekens tegen de randen staan, overheerst de grasvlakte.

  • Informatie van de Commonwealth War Graves Commission (oude en nieuwe registers, informatieborden, website).
  • Scott Michael, The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient.. Norwich-Norfolk, Gliddon Books, 1992.

Bron     : DW002415
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Is deel van
    Brugseweg (Langemark)

  • Is deel van
    Slagveld Pilkem Ridge

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Britse militaire begraafplaats Seaforth Cemetery, Cheddar Villa [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200674 (Geraadpleegd op 07-12-2019)