Beschermd monument

Poorten Sint-Vincentiuscollege

Beschermd monument van 11-05-1983 tot heden
ID: 13522   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13522

Besluiten

Geografisch pakket Ieper
definitieve beschermingsbesluiten: 11-05-1983  ID: 1919

Beschrijving

De poorten van het Sint-Vincentiuscollege te Ieper, zijn beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke en historische waarde van de poorten als volgt werden gemotiveerd:
”Harperstraat: Het is een tudorboogpoort met bewerkte deurnaald, de boog wordt gevormd door geprofileerde bakstenen. Aan de zijkanten zijn hol geprofileerde natuurstenen gebruikt. De poort dateert oorspronkelijk van 1563, ze werd in haar oorspronkelijke toestand heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog.”
"Menenstraat 18: Het is een korfboogpoort met natuurstenen omlijsting en beeldhouwwerk. Ze wordt gebruikt als ingangspoort voor het Sint-Vincentiuscollege. De poort werd heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000454, 16 monumenten, advies KCML (1983).

Waarden

De poorten van het Sint-Vincentiuscollege zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Poorten Sint-Vincentiuscollege

Harpestraat zonder nummer, Menenstraat 18 (Ieper)
Voor de Eerste Wereldoorlog vermoedelijk een koetspoort aansluitend bij de tuin van een herenhuis gelegen aan de zuidzijde van de Meensestraat; mogelijk naar ontwerp van architect J. Demeyer (Kortrijk) van 1923 heropgebouwd als toegangspoort tot de speelplaats van de Sint-Jozefs Vrije Beroepsschool en sinds 1954 horend bij het Sint-Vincentiuscollege.