Poorten Sint-Vincentiuscollege

Beschermd monument van 11-05-1983 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Ieper
Straat Harpestraat, Menenstraat
Locatie Harpestraat zonder nummer, Menenstraat 18 (Ieper)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/33011/315.1
  • OW000632

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Poorten Sint-Vincentiuscollege

Harpestraat zonder nummer, Menenstraat 18, Ieper (West-Vlaanderen)

Voor de Eerste Wereldoorlog vermoedelijk een koetspoort aansluitend bij de tuin van een herenhuis gelegen aan de zuidzijde van de Meensestraat; mogelijk naar ontwerp van architect J. Demeyer (Kortrijk) van 1923 heropgebouwd als toegangspoort tot de speelplaats van de Sint-Jozefs Vrije Beroepsschool en sinds 1954 horend bij het Sint-Vincentiuscollege.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen
Tags Wederopbouw

Beschrijving

De poorten van het Sint-Vincentiuscollege te Ieper, zijn beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke en historische waarde van de poorten als volgt werden gemotiveerd:
”Harperstraat: Het is een tudorboogpoort met bewerkte deurnaald, de boog wordt gevormd door geprofileerde bakstenen. Aan de zijkanten zijn hol geprofileerde natuurstenen gebruikt. De poort dateert oorspronkelijk van 1563, ze werd in haar oorspronkelijke toestand heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog.”
"Menenstraat 18: Het is een korfboogpoort met natuurstenen omlijsting en beeldhouwwerk. Ze wordt gebruikt als ingangspoort voor het Sint-Vincentiuscollege. De poort werd heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000454, 16 monumenten, advies KCML (1983).

Waarden

De poorten van het Sint-Vincentiuscollege zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.