Beschermd monument

Postgebouw

Beschermd monument van 11-05-1983 tot heden

ID
13526
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13526

Besluiten

Geografisch pakket Ieper
definitieve beschermingsbesluiten: 11-05-1983  ID: 1919

Beschrijving

Het postgebouw te Ieper, ook Tempelierssteen of Hooghuis genaamd, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke en historische waarde van het monument als volgt werden gemotiveerd: ”Het gebouw stamt uit de tweede helft van de 14de eeuw. Oorspronkelijk waren het twee gebouwen. Het linkse gebouw dat drie traveeën breed was, toonde veel gelijkenis met de hallen. Aan de hand van een schets, gemaakt in 1849, kon men afleiden dat het gebouw oorspronkelijk meer traveeën telde. Daarom werd in 1898 het rechtsliggende gebouw dat vier traveeën telde, in de reconstructie opgenomen. De natuurstenen gevel, evenals de kanteelversiering met spuwers en de polygonale erkertorens zijn duidelijk geïnspireerd op de gevel van de lakenhallen. Gele baksteen werd gebruikt voor de torentjes en voor de zijgevels. Achter het maaswerk in de boogvelden bevindt zich glas-in-lood. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de gevel door een bom getroffen.Bij de wederopbouw werden de vooroorlogse plannen ongewijzigd gevolgd.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000454, 16 monumenten, advies KCML (1983).


Waarden

Het postgebouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Postgebouw

Rijselstraat 70 (Ieper)
Postgebouw, ook Tempelierssteen of Hooghuis genaamd. 1897: aankoop door de Staat van twee aan elkaar palende huizen in de Rijselsestraat, toen respectievelijk gebruikt als brouwerij (links) en woonhuis (rechts), om er een postkantoor in te richten.