Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Meldert

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 15-04-1981 tot heden

ID
1366
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1366

Besluiten

Parochiekerk Sint-Ermelindis, pastorie, Prins-Kardinaalshoeve met donjon en dorpskern
definitieve beschermingsbesluiten: 15-04-1981  ID: 1615

Beschrijving

De dorpskern van Meldert is beschermd als dorpsgezicht. Het dorpsgezicht bevat enerzijds de straatbeelden van de Sint-Ermelindisstraat en van de Sint-Laurentiusstraat; anderzijds het landschappelijk waardevol gebied van beemden langs de Molenbeek en andere kleine zijbeekjes achter de kerk en achter de Sint-Ermelindiskapel.

In het beschermingsdossier wordt de esthetische en artistieke waarde van dorpskern van Meldert als volgt gemotiveerd: Als omgevend bestanddeel van de als monument beschermde elementen. De esthetische waarde werd niet weerhouden in het KB.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000604, Dorpskern van Meldert (S.N., 1981).


Waarden

De dorpskern van Meldert is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

St.-Ermelindisstraat 16 (Hoegaarden)
Twee verdiepingen hoog dubbelhuis met zadeldak uit het vierde kwart van de 18de eeuw.


Parochiekerk Sint-Ermelindis

St.-Ermelindisstraat zonder nummer (Hoegaarden)
Belangrijke landelijke kerk, voormalig bedevaartsoord. De plattegrond omvat een aanzienlijke westtoren tussen de verlenging van de zijbeuken, een driebeukig schip van vier traveeën en een koor met halfronde apsis.


Pastorie Sint-Ermelindisparochie

St.-Laurentiusstraat 2 (Hoegaarden)
Twee verdiepingen hoog dubbelhuis uit 1779, afgedekt met een wolfsdak. Aan linkerzijde, bijbouw uit 19de en 20ste eeuw.


Prins Kardinaalhoeve met donjon

St.-Ermelindisstraat 34 (Hoegaarden)
Hoeve uit de eerste helft van de 18de eeuw in bak- en zandsteenbouw. In de aangrenzende weide, ruïne van een middeleeuwse vierkante hoektoren, opgetrokken uit zandsteen in regelmatig verband.


Sint-Ermelindiskapel

St.-Ermelindisstraat zonder nummer (Hoegaarden)
Achter de kerk gelegen Sint-Ermelindiskapel. Eénbeukige ruimte met driezijdig koor, gedateerd 1629 op de cartouche in de zuidgevel.


Stadswoningen

St.-Ermelindisstraat 29, 33 (Hoegaarden)
18de-eeuwse woningen, later verbouwd.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Meldert

Meldert (Hoegaarden)
Meldert is een landelijk dorp in een de vallei van de Molenbeek, gesitueerd tussen de grote kouters. De gebouwen van het voormalige molencomplex op deze Molenbeek werden sterk gerenoveerd. In de drassige vallei komen talrijke boomgroepjes voor, op de flanken vinden we taluds. Centraal in het afgebakende gebied ligt de Sint-Ermelindiskerk met erachter de Sint-Ermelindiskapel, een gekend bedevaartsoord. De 18de-eeuwse Prins Kardinaalhoeve en het kasteel van Meldert met park zijn belangrijke relicten van het Meldertse verleden.