Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Anna

Beschermd monument van 09-03-1983 tot heden
ID: 13778   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13778

Besluiten

Parochiekerk Sint-Anna
definitieve beschermingsbesluiten: 09-03-1983  ID: 1910

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Anna te Stene (Oostende) is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "om historische reden als gotisch dorpskerkje, dat grotendeels dateert van 1625, met een merkwaardig rijk interieur en meubilair".

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000452, Stenedorpstraat, Sint-Annakerk (S.N., 1983).

Waarden

De Sint-Annakerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Anna met kerkhof

Stenedorpstraat zonder nummer (Oostende)
Naar het oosten georiënteerde laatgotische hallenkerk gelegen in de bocht van de Stenedorpstraat, aan de hoek met de Klaverstraat. Rechthoekig gekasseid voorpleintje met twee dubbele rijen linden; rechts voor de kerk een gedenksteen voor de slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog uit de tweede helft van de 20ste eeuw.