Beschermd monument

Pastorie Onze-Lieve-Vrouweparochie

Beschermd monument van 16-08-2005 tot heden
ID: 13892   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13892

Besluiten

Pastorie en woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 16-08-2005  ID: 4436

Beschrijving

De pastorie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Nieuwpoort, is beschermd als monument.


Waarden

Pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Deze pastorie, daterend van 1922, is een interessante getuigenis van de sterk verspreide - onder meer ook te Nieuwpoort - visie op het bouwen en verbouwen in het eerste kwart van de 20ste eeuw. De historiserende aanpak, waarbij teruggegrepen wordt naar de regionale bouwprogramma's, werd hier duidelijk aangewend.
Het betreft een kwaliteitsvolle wederopbouwarchitectuur gekenmerkt als een imitatieve interpretatie van de lokale renaissance architectuur. Typerend zijn hier de Brugse traveeën met baksteenversieringen op de borstwering en in de boogvelden, de houten kruiskozijnen verdiept met kleine roedeverdeling, de geprofileerde kroonlijst, de accoladeboogdeur met rechthoekig drieledig bovenlicht, gevat in verdiepte rechthoekige omlijsting.
Het verwerken van geschaafde baksteen voor de ornamenten, onder meer het versierde aediculavenster en de vensterboogvelden, getuigt van een streven naar een verzorgde afwerking en van een doorgedreven vakmanschap. Dit kwalitatief metselwerk van de streekeigen baksteen werd uitgevoerd ter imitatie van de natuursteen.

sociaal-culturele waarde

Deze in 1922 wederopgebouwde pastorie kan omschreven worden als een geslaagd ontwerp van de belangrijke architect J. Viérin, welke zijn stempel drukte op de wederopbouw van Nieuwpoort. Reeds, voor de Eerste Wereldoorlog, in 1906 kreeg architect Viérin, samen met architect H. Carbon, de opdracht van burgemeester W. Deroo om een ontwerp op te maken ter verfraaiing van de omgeving van de Markt en de Onze-Lieve-vrouwkerk. Dit ontwerp was richtinggevend voor de wederopbouw van de stad Nieuwpoort.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Onze-Lieve-Vrouweparochie

Hendrik Geeraertplein 2 (Nieuwpoort)
Gelegen ten oosten van de kerk en links laag aansluitend bij de Hal. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan het plein, mechanische pannen) met linker dakschild, gedateerd 1922 door middel van sierankers; bakstenen lijstgevel in neo-Vlaamse-renaissancestijl met streekgebonden karakter naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge).