Gedenkteken voor de militaire en burgerlijke doden van Nieuwpoort

Beschermd monument van 01-07-2009 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Nieuwpoort
Deelgemeente Nieuwpoort
Straat Onze Lieve Vrouwstraat
Locatie Onze Lieve Vrouwstraat zonder nummer (Nieuwpoort)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/38016/713.1
  • 4.01/38016/785.1
  • OW002932

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gedenkteken voor de militaire en burgerlijke doden van Nieuwpoort

Onze Lieve Vrouwstraat zonder nummer, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)

Dit gedenkteken, in de volksmond ‘Treze Blèters’ genoemd, is net zoals het IJzergedenkteken bij de Ganzenpoot van de hand van Pieter Braecke. Beeldhouwer Pieter-Jan Braecke (Nieuwpoort 1858 – Nossegem 1938) was leerling bij Hendrik Pickery. Het gedenkteken, bekostigd door de stad Nieuwpoort, werd onthuld op 9 augustus 1925. De plechtigheid werd verstoord door het optreden van de V.O.S. (Vlaamse Oud-Strijders) en de Vlaams-nationalisten die de uitvoering van het Belgische volkslied overschreeuwden met de Vlaamse Leeuw. Op een klein heuveltje staat een beeld uit hardsteen op een voetstuk. Het heuveltje is bedekt met baksteengruis, waarin kleine marmeren naamkruisjes zijn geplaatst en is afgebakend met een brede hardstenen boord. Het beeld stelt een vrouw voor, gehuld in een gedrapeerd gewaad, het lichaam S-vormig gebogen, als uiting van grote droefheid, het hoofd afgewend en de

Beknopte karakterisering

Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog

Beschrijving

Het gedenkteken voor de militaire en burgerlijke doden van Nieuwpoort door Pieter Braecke, is beschermd als monument.

Waarden

Gedenkteken voor de militaire en burgerlijke doden van Nieuwpoort is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Gedenkteken van de hand van de uit Nieuwpoort afkomstige beeldhouwer Pieter-Jan Braecke. Braecke, die onder meer goed bevriend was met Horta, vond aansluiting bij de vormentaal van de art nouveau en het symbolisme. In het gedenkteken zit veel symboliek verwerkt.

historische waarde

in casu historische context waarde:
Als getuige van de spanningen die er tijdens het interbellum heersten tussen Vlaamsgezinde en Belgisch-nationalistische strekkingen. De onthulling van dit oorlogsgedenkteken op 9 augustus 1925 ging gepaard met relletjes, uitgelokt door Vlaams-nationalisten. Dit voorval gaf aanleiding tot nationale verontwaardiging en de aanpassing van het politiereglement in vele gemeenten, waar dergelijke gedenktekens nog moesten onthuld worden.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.