Beschermd monument

Gedenkteken voor de militaire en burgerlijke doden van Nieuwpoort

Beschermd monument van 01-07-2009 tot heden
ID: 13924   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13924

Besluiten

Oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-2009  ID: 4636

Beschrijving

Het gedenkteken voor de militaire en burgerlijke doden van Nieuwpoort door Pieter Braecke, is beschermd als monument.


Waarden

Gedenkteken voor de militaire en burgerlijke doden van Nieuwpoort is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Gedenkteken van de hand van de uit Nieuwpoort afkomstige beeldhouwer Pieter-Jan Braecke. Braecke, die onder meer goed bevriend was met Horta, vond aansluiting bij de vormentaal van de art nouveau en het symbolisme. In het gedenkteken zit veel symboliek verwerkt.

historische waarde

in casu historische context waarde:
Als getuige van de spanningen die er tijdens het interbellum heersten tussen Vlaamsgezinde en Belgisch-nationalistische strekkingen. De onthulling van dit oorlogsgedenkteken op 9 augustus 1925 ging gepaard met relletjes, uitgelokt door Vlaams-nationalisten. Dit voorval gaf aanleiding tot nationale verontwaardiging en de aanpassing van het politiereglement in vele gemeenten, waar dergelijke gedenktekens nog moesten onthuld worden.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gedenkteken voor de militaire en burgerlijke doden van Nieuwpoort

Onze Lieve Vrouwstraat zonder nummer (Nieuwpoort)
Dit gedenkteken, in de volksmond 'Treze Bl├Ęters' genoemd, is net zoals het IJzergedenkteken bij de Ganzenpoot van de hand van Pieter Braecke.