Beschermd monument

Britse militaire begraafplaats Haringhe (Bandaghem) Military Cemetery

Beschermd monument van 22-01-2009 tot heden

ID: 14073   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14073

Besluiten

Britse militaire begraafplaatsen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 22-01-2009  ID: 4584

Beschrijving

De Britse militaire begraafplaats Haringhe (Bandaghem) Military Cemetery te Roesbrugge-Haringe, is beschermd als monument.Waarden

Britse militaire begraafplaats Haringhe (Bandaghem) Military Cemetery is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde:
Britse militaire begraafplaats ontstaan nabij medische voorzieningen, meer bepaald casualty clearing stations die hier naar aanleiding van de Derde Slag bij Ieper ingericht werden. Bij Bandaghem werden twee C.C.S.'s ingericht: het 63ste C.C.S. was gespecialiseerd in ziekten, het 62ste C.C.S. behandelde vooral zenuwgevallen (shell shock). De begraafplaats bleef in gebruik tot in oktober 1918. De meeste doden zijn omgekomen tijdens de Derde Slag bij Ieper en het Duitse Lente-offensief. Enkele perken met Franse doden werden na de oorlog ontruimd. Nu liggen er 811 doden uit de Eerste Wereldoorlog en vijf doden uit de Tweede Wereldoorlog begraven.

artistieke waarde

artistieke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Begraafplaats ontworpen door R. Blomfield en W. C. Von Berg. Tegenover de toegang staat het Cross of Sacrifice, waarachter een muurtje uit witte natuursteen is opgetrokken. Vlakbij staat een schuilgebouw uit rode baksteen, met zadeldak, gebroken fronton, rondbogige doorgang en een zitbank uit witte natuursteen. De Stone of Remernbrance staan tegen de oostelijke zijde. Het geheel wordt getooid met kleurige bloemen, struiken en een honingboom, terwijl een meidoornhaag de begraafplaats omgeeft.

historische waarde

artistieke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Begraafplaats ontworpen door R. Blomfield en W. C. Von Berg. Tegenover de toegang staat het Cross of Sacrifice, waarachter een muurtje uit witte natuursteen is opgetrokken. Vlakbij staat een schuilgebouw uit rode baksteen, met zadeldak, gebroken fronton, rondbogige doorgang en een zitbank uit witte natuursteen. De Stone of Remernbrance staan tegen de oostelijke zijde. Het geheel wordt getooid met kleurige bloemen, struiken en een honingboom, terwijl een meidoornhaag de begraafplaats omgeeft.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Britse militaire begraafplaats Haringhe (Bandaghem) Military Cemetery

Nachtegaalstraat zonder nummer (Poperinge)
Britse begraafplaats in 1917 ontstaan bij ‘casualty clearing stations’ (C.C.S. of veldhospitaal). De naam ‘Bandaghem’ is het gevolg van de creativiteit van enkele militairen, als een samenvoeging van ‘to bandage’ (verbinden) met een Vlaams klinkend achtervoegsel.