Beschermd monument

Polygon Wood Cemetery

Beschermd monument van 01-04-2009 tot heden
ID: 14132   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14132

Besluiten

Britse militaire begraafplaatsen
definitieve beschermingsbesluiten: 01-04-2009  ID: 4596

Beschrijving

De Britse militaire begraafplaats Polygon Wood Cemetery is beschermd als monument.Waarden

De Britse militaire begraafplaats Polygon Wood Cemetery is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische, in casu historische context en militair-historische waarde:
Kleine Britse begraafplaats, waarvan de aanleg startte na de verovering van het Polygoonbos door de 5de Australische Divisie tijdens de Derde Slag bij Ieper. Er zou doorheen de ganse oorlog fel gevochten worden omwille van dit bos, dat meermaals van bezetter wisselde. Polygon Wood Cemetery werd aangelegd naast een Duitse militaire begraafplaats, die in 1955 naar de Duitse verzamelbegraafplaatsen van Menen en Langemark werd overgebracht. Op de overgebleven Britse begraafplaats liggen er nu 107 doden begraven.

artistieke waarde

artistieke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Kleine zeshoekige begraafplaats met natuurstenen ommuring. De onregelmatige aanleg van de graven is te wijten aan de oorspronkelijke aanleg in chaotische oorlogstijd. Zowel inhoudelijk als op architecturaal vlak vormt Polygon Wood Cemetery één geheel met het vlakbij aangelegde Buttes New British Cemetery. Beiden zijn aangelegd door Charles Holden en W.C. Von Berg. Het gedeelde Cross of Sacrifice is bij Polygon Wood Cemetery opgericht, op dezelfde as als het toegangspad naar Buttes New British Cemetery en het gedenkteken voor de 5th Australian Division.

historische waarde

artistieke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Kleine zeshoekige begraafplaats met natuurstenen ommuring. De onregelmatige aanleg van de graven is te wijten aan de oorspronkelijke aanleg in chaotische oorlogstijd. Zowel inhoudelijk als op architecturaal vlak vormt Polygon Wood Cemetery één geheel met het vlakbij aangelegde Buttes New British Cemetery. Beiden zijn aangelegd door Charles Holden en W.C. Von Berg. Het gedeelde Cross of Sacrifice is bij Polygon Wood Cemetery opgericht, op dezelfde as als het toegangspad naar Buttes New British Cemetery en het gedenkteken voor de 5th Australian Division.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Polygon Wood Cemetery

Lange Dreve zonder nummer (Zonnebeke)
Het Polygoonbos was vóór de oorlog een militair oefenterrein met een kunstmatige heuvel om kogels op te vangen. Omwille van zijn ligging op de West-Vlaamse heuvelrug werd het tijdens de Eerste Wereldoorlog een belangrijk steunpunt van de ‘Ypres Salient’.