Beschermd monument

Oorlogsmonument militaire en burgerlijke slachtoffers

Beschermd monument van 05-03-2010 tot heden

ID: 14216   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14216

Besluiten

Gedenkzuilen, Canadese gedenksite en oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 05-03-2010  ID: 4682

Beschrijving

Het oorlogsmonument voor militaire en burgerlijke slachtoffers in Passendale is beschermd als monument.Waarden

Het oorlogsgedenkteken voor de militaire en burgerlijke doden Passendale is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als zijnde een mooi gestileerd gedenkteken van de hand van Antoon Van Parys. Stilering en soberheid, die het oeuvre van beeldhouwer Antoon Van Parys kenmerken, zijn zeker van toepassing op dit gedenkteken. Antoon Van Parys, beeldhouwer van talrijke grafmonumenten en oorlogsgedenktekens, genoot onder meer een opleiding onder leiding van J. Delvin en deed ervaring op in de ateliers van M. Zens en A. De Beuie. Typische kenmerken voor het werk van Van Parys zijn onder meer de piramidale opbouw, de sterke stilering van het gewaad en het gebruikte lettertype. Ook de thematiek van de kaarsendragende jongelingen komt meermaals voor in het oeuvre van Van Parys.

sociaal-culturele waarde

historische waarde, in casu de historische context en sociaal-culturele waarde:
Als zijnde een gedenkteken dat toegewijd is aan Christus-Koning. Net zoals de devotie tot het H. Hart zich in de jaren 1920 sterk ontwikkelde, werd het feest van Christus-Koning binnen de Katholieke Kerk vanaf 1925 sterk gestimuleerd. Het thema van Christus-Koning zou bij oorlogsgedenktekens veel minder toegepast worden dan de toewijding aan het Heilig Hart.
Het gedenkteken genereert bovendien een belangrijke historische en sociaal-culturele waarde, daar het als voorbeeld kan gelden voor een verzoening van wereldlijke en religieuze verzuchtingen, die typisch waren voor de tijdsgeest van de jaren 1920. In dit gedenkteken wordt namelijk een uitgesproken en heel specifieke religieuze thematiek, namelijk de toewijding aan Christus-Koning, verenigd met wensen van de Vlaamsgezinde strekking, gesymboliseerd in het heldenhuldezerkje.

historische waarde

historische waarde, in casu de historische context en sociaal-culturele waarde:
Als zijnde een gedenkteken dat toegewijd is aan Christus-Koning. Net zoals de devotie tot het H. Hart zich in de jaren 1920 sterk ontwikkelde, werd het feest van Christus-Koning binnen de Katholieke Kerk vanaf 1925 sterk gestimuleerd. Het thema van Christus-Koning zou bij oorlogsgedenktekens veel minder toegepast worden dan de toewijding aan het Heilig Hart.
Het gedenkteken genereert bovendien een belangrijke historische en sociaal-culturele waarde, daar het als voorbeeld kan gelden voor een verzoening van wereldlijke en religieuze verzuchtingen, die typisch waren voor de tijdsgeest van de jaren 1920. In dit gedenkteken wordt namelijk een uitgesproken en heel specifieke religieuze thematiek, namelijk de toewijding aan Christus-Koning, verenigd met wensen van de Vlaamsgezinde strekking, gesymboliseerd in het heldenhuldezerkje.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument militaire en burgerlijke slachtoffers

Passendaleplaats zonder nummer (Zonnebeke)
Het gedenkteken voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van Passendale staat op de Passendaleplaats, ten noordwesten van de ingang van de Sint-Audomaruskerk, net buiten de ommuring van het kerkhof.