Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking

Beschermd monument van 22-09-1986 tot heden
ID: 14559   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14559

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1986  ID: 2206

Beschrijving

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking te Lissewege (Brugge) is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde van de Onze-Lieve-Vrouwekerk als volgt werd gemotiveerd:
"als best bewaard en tevens zuiver voorbeeld van een monumentale gotische bakstenen kerk uit de 13de eeuw. Zij is een representatieve getuigenis van de opkomst van de kerkelijke gotische baksteenbouw in West-Vlaanderen gedurende de 13de eeuw."
"de kerk van Lissewege is er een duidelijke getuige van dat kleinere gemeenten in de 13de eeuw er niet konden aan weerstaan de machtiger wordende steden (in casu Brugge) na te volgen."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000518, Onze-Lieve-Vrouwekerk, advies KCML (1986).


Waarden

De Onze-Lieve-Vrouwekerke is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking

Onder de Toren zonder nummer (Brugge)
* Onder de Toren z.nr. Onze-Lieve-Vrouw Bezoekingskerk, parochiekerk van Lissewege. De toren is beschermd bij K.B. van 19/04/1937, de kerk bij K.B. van 22/09/1986. Historiek.De monumentale gotische kerk uit de 13de eeuw (ca. 1225-1275) is een schoolvoorbeeld van de vroeggotische Vlaamse baksteengotiek. Het omringend kerkhof met een deels gekasseid, deels geasfalteerd omlopend kerkpad, is