Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Andries en Sint-Anna met kerkhof

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-11-2001 tot heden
ID: 14616   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14616

Besluiten

Parochiekerk Sint-Andries en Sint-Anna met kerkhof en oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 13-11-2001  ID: 3766

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Andries en Sint-Anna met kerkhof, met inbegrip van de oorlogsmonumenten, is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Het omringend kerkhof van de parochiekerk Sint-Andries en Sint-Anna, met inbegrip van de oorlogsmonumenten, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde van oudsher de omkadering van de parochiekerk, onder meer getypeerd door de graf- en de oorlogsmonumenten.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde samen met het bedehuis, een beeldbepalend component in de dorpskern.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Andries en Sint-Anna met kerkhof

Gistelse Steenweg 493 (Brugge)
* Gistelse Steenweg z.nr. Kerk van Sint-Andries en Sint-Anna beschermd als monument bij M.B. van 13/11/2001. 1. Kerk 1117: De vroegste getuigenissen over een parochiekerk verwijzen naar een klein Romaans kerkje dat vanaf de komst van de monniken in 1117 een dubbele functie krijgt, namelijk een parochie- en een kloosterkerk. 13de eeuw: bouwen van een nieuwe kerk bestaande uit twee


Is de omvattende bescherming van

Oorlogsmonument ontworpen door Octave Rotsaert en Amédée Dollé

Gistelse Steenweg zonder nummer (Brugge)
Gedenkteken voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog uit Sint-Andries. Voor de oprichting van dit gedenkteken werd begin 1919 een comité opgericht - "De Vaderlandsche Commissie van Sint-Andries" - en werden gelden ingezameld via openbare inschrijving.