Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Steenkoolmijn van Beringen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
15102
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15102

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Deels gelegen op grondgebied Koersel, deels op grondgebied Paal. In de streek van Beringen hadden de eerste verkenningsboringen plaats vanaf 1902: deze bewezen dat de ondergrond voldoende kolen bevatte om er een mijnzetel te vestigen.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Steenkoolmijn van Beringen

Koolmijnlaan 201-203 (Beringen)
Deels gelegen op grondgebied Koersel, deels op grondgebied Paal. In de streek van Beringen hadden de eerste verkenningsboringen plaats vanaf 1902: deze bewezen dat de ondergrond voldoende kolen bevatte om er een mijnzetel te vestigen.

Is de omvattende vaststelling van

Betonnen klaarvijvers

Koolmijnlaan zonder nummer (Beringen)
Grenzend aan Waterstraat: betonnen klaarvijvers, 1938.


Centrale burelen

Koolmijnlaan zonder nummer (Beringen)
Centrale burelen, 1921, naar ontwerp van eigen architecten F. Frenay, E. Thielens en A. Huybrighs en opgetrokken uit betonblokken.


Elektrische centrale

Koolmijnlaan zonder nummer (Beringen)
Elektrische centrale ten oosten van ketelhuis aangebouwd: steeds verder uitgebouwd vanaf 1909, toevoeging van hoogspanningszaal in 1926 en sterk uitgebreid in 1938.


Kleedkamers en stortbaden

Koolmijnlaan zonder nummer (Beringen)
Kleedkamers en stortbaden opgetrokken in drie bouwfasen: 1922-23, 1925-26 en 1953, telkens naar ontwerp van eigen studiebureel.


Koeltorens

Koolmijnlaan zonder nummer, zonder nummer (Beringen)
Vier betonnen koeltorens opgetrokken ter vervanging van de houten voorlopers.


Kolenhaven

Olmsesteenweg zonder nummer (Beringen)
Sedert 1937: 400 m lengte, voor schepen tot 2.000 ton. Twee rollende portaalkranen, 1930 en 1949. Elektrisch onderstation uit 1937, een bureelgebouw en enkele woningen.


Kolenwasserij en -zeverij

Koolmijnlaan zonder nummer (Beringen)
Kolenwasserij en kolenzeverij uitgebouwd respectievelijk vanaf 1923 en 1924.


Omheining, controlegebouw, eetzaal en kleedkamer en sociaal gebouw

Koolmijnlaan zonder nummer, zonder nummer (Beringen)
Aan toegangspoorten, controlegebouw uit 1924. Eetzaal en kleedkamer tussen het houtpark en de spoorweg, 1948; sociaal gebouw uit 1953.


Ontvangstgebouwen

Koolmijnlaan zonder nummer (Beringen)
Ontvangstgebouwen en losvloer opgetrokken vanaf 1923, nadien meermaals verbouwd en verhoogd: metalen vakwerkbouw op open staketsel; muurpartijen der verdiepingen opgevuld met baksteenmetselwerk.


Passerelle en watertoren

Stationsstraat zonder nummer, zonder nummer (Beringen)
Interessante passerelle over spoorweg, 1944; watertoren van 200 m3 in gewapend beton en gewapend betonmetselwerk, 1929.


Schachten, schachttorens en ophaalgebouwen

Koolmijnlaan zonder nummer, zonder nummer (Beringen)
Beide schachten hebben een nuttige doormeter van 6 m, en zijn bekleed met de originele gietijzeren bekuiping tot op 650 m, en daaronder met beton.


Spoorlijnen

Beverlosesteenweg zonder nummer (Beringen)
De spoorlijnen dienden voor de afvoer van verwerkt steenkool en zelf geproduceerde betonblokken naar de kolenhaven maar ook voor de aanvoer van allerhande werkmateriaal.


Steenstort

Koolmijnlaan zonder nummer, zonder nummer (Beringen)
Steenstort nummer 1 in gebruik sedert aanvang der exploitatie, steenstort nummer 2 sedert 1940-'41. Resten van vroegere kabelbaan.


Watercentrale

Koolmijnlaan zonder nummer (Beringen)
Ten zuiden van centrale en ketelhuis: watercentrale voor ontijzering grondwater. In 1943-1945 uitgevoerd in zuiver functionele betonbouw met bakstenen gevel.


Werkhuizen

Koolmijnlaan zonder nummer (Beringen)
Huidige werkhuizen opgetrokken vanaf 1920. De centrale werkhuizen bezitten originele uitwerking van gewapend betonnen raekemspanten op gewapend betonnen skelet, 1920.