Steenkoolmijn van Beringen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Beringen
Deelgemeente Koersel
Straat Koolmijnlaan
Locatie Koolmijnlaan 201-203 (Beringen)

Administratieve gegevens

Andere nummers

Is de (gedeeltelijke) vaststelling van

Steenkoolmijn van Beringen

Koolmijnlaan 201-203 (Beringen)

Deels gelegen op grondgebied Koersel, deels op grondgebied Paal. In de streek van Beringen hadden de eerste verkenningsboringen plaats vanaf 1902: deze bewezen dat de ondergrond voldoende kolen bevatte om er een mijnzetel te vestigen.

Is de omvattende vaststelling van

Geen afbeelding beschikbaar

Betonnen klaarvijvers

Koolmijnlaan zonder nummer, Beringen (Limburg)

Grenzend aan Waterstraat: betonnen klaarvijvers, 1938.

Centrale burelen

Koolmijnlaan zonder nummer, Beringen (Limburg)

Centrale burelen, 1921, naar ontwerp van eigen architecten F. Frenay, E. Thielens en A. Huybrighs en opgetrokken uit betonblokken.

Elektrische centrale

Koolmijnlaan zonder nummer, Beringen (Limburg)

Elektrische centrale ten oosten van ketelhuis aangebouwd: steeds verder uitgebouwd vanaf 1909, toevoeging van hoogspanningszaal in 1926 en sterk uitgebreid in 1938.

Kleedkamers en stortbaden

Koolmijnlaan zonder nummer, Beringen (Limburg)

Kleedkamers en stortbaden opgetrokken in drie bouwfasen: 1922-23, 1925-26 en 1953, telkens naar ontwerp van eigen studiebureel.

Koeltorens

Koolmijnlaan zonder nummer, Beringen (Limburg)

Vier betonnen koeltorens opgetrokken ter vervanging van de houten voorlopers.

Kolenhaven

Olmsesteenweg zonder nummer, Beringen (Limburg)

Sedert 1937: 400 m lengte, voor schepen tot 2.000 ton. Twee rollende portaalkranen, 1930 en 1949. Elektrisch onderstation uit 1937, een bureelgebouw en enkele woningen.

Kolenwasserij en -zeverij

Koolmijnlaan zonder nummer, Beringen (Limburg)

Kolenwasserij en kolenzeverij uitgebouwd respectievelijk vanaf 1923 en 1924.

Omheining, controlegebouw, eetzaal en kleedkamer en sociaal gebouw

Koolmijnlaan zonder nummer, Beringen (Limburg)

Aan toegangspoorten, controlegebouw uit 1924. Eetzaal en kleedkamer tussen het houtpark en de spoorweg, 1948; sociaal gebouw uit 1953.

Ontvangstgebouwen

Koolmijnlaan zonder nummer, Beringen (Limburg)

Ontvangstgebouwen en losvloer opgetrokken vanaf 1923, nadien meermaals verbouwd en verhoogd: metalen vakwerkbouw op open staketsel; muurpartijen der verdiepingen opgevuld met baksteenmetselwerk.

Passerelle en watertoren

Stationsstraat zonder nummer, Beringen (Limburg)

Interessante passerelle over spoorweg, 1944; watertoren van 200 m3 in gewapend beton en gewapend betonmetselwerk, 1929.

Geen afbeelding beschikbaar

Schachten, schachttorens en ophaalgebouwen

Koolmijnlaan zonder nummer, Beringen (Limburg)

Beide schachten hebben een nuttige doormeter van 6 m, en zijn bekleed met de originele gietijzeren bekuiping tot op 650 m, en daaronder met beton.

Geen afbeelding beschikbaar

Spoorlijnen

Beverlosesteenweg zonder nummer, Beringen (Limburg)

De spoorlijnen dienden voor de afvoer van verwerkt steenkool en zelf geproduceerde betonblokken naar de kolenhaven maar ook voor de aanvoer van allerhande werkmateriaal.

Steenstort

Koolmijnlaan zonder nummer, Beringen (Limburg)

Steenstort nummer 1 in gebruik sedert aanvang der exploitatie, steenstort nummer 2 sedert 1940-'41. Resten van vroegere kabelbaan.

Watercentrale

Koolmijnlaan zonder nummer, Beringen (Limburg)

Ten zuiden van centrale en ketelhuis: watercentrale voor ontijzering grondwater. In 1943-1945 uitgevoerd in zuiver functionele betonbouw met bakstenen gevel.

Werkhuizen

Koolmijnlaan zonder nummer, Beringen (Limburg)

Huidige werkhuizen opgetrokken vanaf 1920. De centrale werkhuizen bezitten originele uitwerking van gewapend betonnen raekemspanten op gewapend betonnen skelet, 1920.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deels gelegen op grondgebied Koersel, deels op grondgebied Paal. In de streek van Beringen hadden de eerste verkenningsboringen plaats vanaf 1902: deze bewezen dat de ondergrond voldoende kolen bevatte om er een mijnzetel te vestigen.

Waarden

historische waarde

industrieel-archeologische waarde

architecturale waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.