Steenkoolmijn van Beringen: Mijncités

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Beringen
Deelgemeente Koersel, Beverlo
Straat Aakstraat, Alfred Habetslaan, Berkenstraat, Beverlosesteenweg, Bootstraat, Duinenstraat, Dwarsstraat, Eeuwfeestplein, Gouden Jubileumplein, Havenlaan, Hotelstraat, Kanaalstraat, Kastanjestraat, Kioskplein, Koolmijnlaan, Krommestraat, Laan op Vurten, Leysestraat, Lindestraat, Louis Sauvestrelaan, Mijnschoolstraat, Plataanstraat, Rondplein, Sorbebomenstraat, Spoorwegstraat, Stadionlaan, Stationkaai, Stationsstraat, Visvangststraat, Vossenbergstraat, Watersportlaan, Wilgenstraat, Zandhoefstraat, Klimopstraat, Oosterspeelplein, Randstraat, Westerspeelplein, Hovingenstraat, Hospitaalstraat, Tennisstraat, Kerkstraat
Locatie Aakstraat 1-3, Alfred Habetslaan 2-20, 26-40, Berkenstraat 1-23, 2-28, Beverlosesteenweg 444-454, 445-455, Bootstraat 1-11, Duinenstraat 1-9, 2-8, Dwarsstraat 1-23, 2-16, Eeuwfeestplein 1-33, 2-40, Gouden Jubileumplein 1-23, 2-24, Havenlaan 3-7, 68-134, Hospitaalstraat 40-44, Hotelstraat 1-9, 2-8, Hovingenstraat 1, 2-12, Kanaalstraat 1-75, 2-34, Kastanjestraat 1-9, 2-20, Kerkstraat 2-6, 10, 11, Kioskplein 1-25, 2-28, Klimopstraat 1, 2-24, Koolmijnlaan 141, 250, 274-304, Koolmijnlaan 152, 158, 162-224, Koolmijnlaan 303, 337-343, Krommestraat 1-3, 2-8, Laan op Vurten 1-135, 2-130, Leysestraat 1-135, 2-130, Lindestraat 1-3, 2-6, Louis Sauvestrelaan 1-67, 2-92, Mijnschoolstraat 84-88, Oosterspeelplein zonder nummer, Plataanstraat 1-7, 2-8, Randstraat 10-20, Rondplein 1-23, Sorbebomenstraat 1-7, 2-14, Spoorwegstraat 1-7, 2-24, Stadionlaan 1-83, 2-62, Stationkaai 1-45, 51-59, Stationsstraat 57-111, 84-110, Tennisstraat 1-55, 2-16, 74-80, Visvangststraat 24-46, Vossenbergstraat 1-31, Watersportlaan 1-15, 2-16, Westerspeelplein 2-8, Wilgenstraat 1-21, 2-20, Zandhoefstraat 1-25, 2-4 (Beringen)

Administratieve gegevens

Andere nummers

Is de (gedeeltelijke) vaststelling van

Steenkoolmijn van Beringen: Mijncités

Aakstraat 1-3, Alfred Habetslaan 2-20, 26-40, Berkenstraat 1-23, 2-28, Beverlosesteenweg 444-454, 445-455, Bootstraat 1-11, Duinenstraat 1-9, 2-8, Dwarsstraat 1-23, 2-16, Eeuwfeestplein 1-33, 2-40, Gouden Jubileumplein 1-23, 2-24, Havenlaan 3-7, 68-134, Hospitaalstraat 40-44, Hotelstraat 1-9, 2-8, Hovingenstraat 1, 2-12, Kanaalstraat 1-75, 2-34, Kastanjestraat 1-9, 2-20, Kerkstraat 2-6, 10, 11, Kioskplein 1-25, 2-28, Klimopstraat 1, 2-24, Koolmijnlaan 141, 250, 274-304, Koolmijnlaan 152, 158, 162-224, Koolmijnlaan 303, 337-343, Krommestraat 1-3, 2-8, Laan op Vurten 1-135, 2-130, Leysestraat 1-135, 2-130, Lindestraat 1-3, 2-6, Louis Sauvestrelaan 1-67, 2-92, Mijnschoolstraat 84-88, Oosterspeelplein zonder nummer, Plataanstraat 1-7, 2-8, Randstraat 10-20, Rondplein 1-23, Sorbebomenstraat 1-7, 2-14, Spoorwegstraat 1-7, 2-24, Stadionlaan 1-83, 2-62, Stationkaai 1-45, 51-59, Stationsstraat 57-111, 84-110, Tennisstraat 1-55, 2-16, 74-80, Visvangststraat 24-46, Vossenbergstraat 1-31, Watersportlaan 1-15, 2-16, Westerspeelplein 2-8, Wilgenstraat 1-21, 2-20, Zandhoefstraat 1-25, 2-4 (Beringen)

Ten noorden en westen van de mijnsite van Beringen werden reeds vanaf 1908 mijnwerkerswoningen gebouwd op initiatief van de steenkoolmijn ‘Charbonnage de Beeringen’. De woningen zijn geschikt volgens een hiërarchisch principe, weerspiegeld in de afstand tot de mijn.

Is de omvattende vaststelling van

Directeurs- en ingenieurswoningen

Koolmijnlaan 152, 158, 162-200, 206, 250, Beringen (Limburg)

Alleenstaande gebouwen, gelegen in ruime tuinen, door muren van de straat afgesloten. De oudste voorbeelden zijn opgetrokken uit hetzelfde materiaal als de oudste tuinwijkwoningen in de Stationsstraat en Dwarsstraat, en dateren van circa 1910.

Parochiaal complex Sint-Theodardus

Koolmijnlaan 303, Kerkstraat 2-6, 10, Beringen (Limburg)

Moderne kerk, in 1939-1943 naar ontwerp van architect H. Lacoste gebouwd. Imposant bakstenen gebouw met zware, gedrongen volumes.

Steenkoolmijn van Beringen: Mijncité van Beverlo

Alfred Habetslaan 2-40, Berkenstraat 1-23, 2-28, Duinenstraat 1-9, 2-8, Dwarsstraat 1-23, 2-16, Hotelstraat 1-9, 2-8, Hovingenstraat 1, 2-12, Kastanjestraat 1-9, 2-20, Klimopstraat 1, 2-24, Koolmijnlaan 337-343, Laan op Vurten 1-135, 2-4, 32-130, Leysestraat 69-111, Lindestraat 1-3, 2-6, Louis Sauvestrelaan 1-67, 2-92, Oosterspeelplein zonder nummer, Plataanstraat 1-7, 2-8, Randstraat 10-20, Rondplein 1-23, Sorbebomenstraat 1-7, 2-14, Spoorwegstraat 1-7, 2-24, Stationkaai 1-59, Stationsstraat 57-111, 84-110, Vossenbergstraat 1-31, Westerspeelplein 2-8, Wilgenstraat 1-21, 2-20 (Beringen)

De mijncité die op het grondgebied van Beverlo werd opgericht ten noorden van de mijnsite van Beringen, vormt de oudste kern van de mijnwerkershuisvesting.

Steenkoolmijn van Beringen: Mijncité van Koersel

Aakstraat 1-3, 2-4, Beverlosesteenweg 444-454, 445-451, Bootstraat 1-11, Eeuwfeestplein 1-33, 2-40, Gouden Jubileumplein 1-23, 2-24, Havenlaan 68-134, Kanaalstraat 1-75, 2-34, Kioskplein 1-25, 2-28, Koolmijnlaan 210-224, 274-304, Krommestraat 1-3, 2-8, Stadionlaan 1-83, 2-62, Tennisstraat 1-39, 2-16, Visvangststraat 24-46, Watersportlaan 1-15, 2-16, Zandhoefstraat 1-25, 2-4 (Beringen)

De tuinwijk vertoont een min of meer regelmatig stratenpatroon en omvat zeven types woningen, gebouwd in het interbellum en na de Tweede Wereldoorlog, ondermeer dooor A. Huybrichs. De kern van de wijk is het Kioskplein met casino, gebouwd in 1929 naar ontwerp van I. Blomme.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Ten noorden en westen van de mijnsite van Beringen werden reeds vanaf 1908 mijnwerkerswoningen gebouwd op initiatief van de steenkoolmijn ‘Charbonnage de Beeringen’. De woningen zijn geschikt volgens een hiërarchisch principe, weerspiegeld in de afstand tot de mijn.

Waarden

historische waarde

architecturale waarde

stedenbouwkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.