Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Steenkoolmijn van Beringen: Mijncités

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
15114
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15114

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Ten noorden en westen van de mijnsite van Beringen werden reeds vanaf 1908 mijnwerkerswoningen gebouwd op initiatief van de steenkoolmijn ‘Charbonnage de Beeringen’. De woningen zijn geschikt volgens een hiërarchisch principe, weerspiegeld in de afstand tot de mijn.Waarden

stedenbouwkundige waarde

-

architecturale waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Steenkoolmijn van Beringen: Mijncités

Aakstraat 1-3, Alfred Habetslaan 2-20, 26-40, Berkenstraat 1-24, 26-28, Beverlosesteenweg 444-455, Bootstraat 1-11, Duinenstraat 1-8, 9, Dwarsstraat 1-16, 17-23, Eeuwfeestplein 1-34, 36-40, Gouden Jubileumplein 1-24, Havenlaan 3-7, 68-134, Hospitaalstraat 40-44, Hotelstraat 1-8, 9, Hovingenstraat 1-2, 4-12, Kanaalstraat 1-34, 35-75, Kastanjestraat 1-10, 12-20, Kerkstraat 2-6, 10-11, Kioskplein 1-26, 28, Klimopstraat 1-2, 4-24, Koolmijnlaan 141, 152, 158, 162-224, 250, 274-302, 303-304, 337-343, Krommestraat 1-4, 6-8, Laan op Vurten 1-130, 131-135, Leysestraat 1-130, 131-135, Lindestraat 1-4, 6, Louis Sauvestrelaan 1-68, 70-92, Mijnschoolstraat 84-88, Oosterspeelplein zonder nummer, Plataanstraat 1-8, Randstraat 10-20, Rondplein 1-23, Sorbebomenstraat 1-8, 10-14, Spoorwegstraat 1-8, 10-24, Stadionlaan 1-62, 63-83, Stationkaai 1-45, 51-59, Stationsstraat 57-83, 84-111, Tennisstraat 1-16, 17-55, 74-80, Visvangststraat 24-46, Vossenbergstraat 1-31, Watersportlaan 1-16, Westerspeelplein 2-8, Wilgenstraat 1-20, 21, Zandhoefstraat 1-4, 5-25 (Beringen)
Ten noorden en westen van de mijnsite van Beringen werden reeds vanaf 1908 mijnwerkerswoningen gebouwd op initiatief van de steenkoolmijn ‘Charbonnage de Beeringen’. De woningen zijn geschikt volgens een hiërarchisch principe, weerspiegeld in de afstand tot de mijn.

Is de omvattende vaststelling van

Directeurs- en ingenieurswoningen

Koolmijnlaan 152, 158, 162-200, 206, 250 (Beringen)
Alleenstaande gebouwen, gelegen in ruime tuinen, door muren van de straat afgesloten. De oudste voorbeelden zijn opgetrokken uit hetzelfde materiaal als de oudste tuinwijkwoningen in de Stationsstraat en Dwarsstraat, en dateren van circa 1910.


Steenkoolmijn van Beringen: Mijncité van Beverlo

Alfred Habetslaan 2-40, Berkenstraat 1-24, 26-28, Duinenstraat 1-8, 9, Dwarsstraat 1-16, 17-23, Hotelstraat 1-8, 9, Hovingenstraat 1-2, 4-12, Kastanjestraat 1-10, 12-20, Klimopstraat 1-2, 4-24, Koolmijnlaan 337-343, Laan op Vurten 1-4, 5-31, 32-131, 133-135, Leysestraat 69-111, Lindestraat 1-4, 6, Louis Sauvestrelaan 1-68, 70-92, Oosterspeelplein zonder nummer, Plataanstraat 1-8, Randstraat 10-20, Rondplein 1-23, Sorbebomenstraat 1-8, 10-14, Spoorwegstraat 1-8, 10-24, Stationkaai 1-59, Stationsstraat 57-83, 84-111, Vossenbergstraat 1-31, Westerspeelplein 2-8, Wilgenstraat 1-20, 21 (Beringen)
De mijncité die op het grondgebied van Beverlo werd opgericht ten noorden van de mijnsite van Beringen, vormt de oudste kern van de mijnwerkershuisvesting.


Steenkoolmijn van Beringen: Mijncité van Koersel

Aakstraat 1-4, Beverlosesteenweg 444-451, 452-454, Bootstraat 1-11, Eeuwfeestplein 1-34, 36-40, Gouden Jubileumplein 1-24, Havenlaan 68-134, Kanaalstraat 1-34, 35-75, Kioskplein 1-26, 28, Koolmijnlaan 210-224, 274-304, Krommestraat 1-4, 6-8, Stadionlaan 1-62, 63-83, Tennisstraat 1-16, 17-39, Visvangststraat 24-46, Watersportlaan 1-16, Zandhoefstraat 1-4, 5-25 (Beringen)
De tuinwijk vertoont een min of meer regelmatig stratenpatroon en omvat zeven types woningen, gebouwd in het interbellum en na de Tweede Wereldoorlog, ondermeer dooor A. Huybrighs. De kern van de wijk is het Kioskplein met casino, gebouwd in 1929 naar ontwerp van Y. Blomme.