erfgoedobject

Steenkoolmijn van Beringen: Mijncité van Koersel

bouwkundig element
ID
122199
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/122199

Juridische gevolgen

Beschrijving

Tuinwijk, gelegen op het grondgebied Koersel. De wijk omvat de volgende straten: Aakstraat, Bootstraat, Eeuwfeestplein, Gouden Jubileumplein, Havenlaan, Kanaalstraat, Kioskplein, Krommestraat, Stadionlaan, Tennisstraat (gedeeltelijk), Visvangststraat, Watersportlaan, Zandhoefstraat (gedeeltelijk). De tuinwijk vertoont een min of meer regelmatig stratenpatroon, de meeste straten zijn beboomd; de huizen liggen wat achteruit ten opzichte van de straat en zijn voorzien van voortuintjes, afgesloten door hagen, hekken of lage muurtjes. De kern van de wijk is het Kioskplein, een beboomd plein met kiosk, waaraan het casino ligt, gebouwd in 1929 naar ontwerp van Y. Blomme.

Er zijn zeven types te onderscheiden. Type I: Kioskplein. Ontworpen in 1927. Dit gedeelte vertoont een vrij residentieel karakter. De huizen zijn ruime tweegezinswoningen (bediendenwoningen). Deze entiteiten liggen op regelmatige afstanden van elkaar, verbonden door lage tuinmuren met als ingang telkens een rondboogvormig, bakstenen poortje. De twee woningen tellen samen acht traveeën en twee bouwlagen onder schildof zadeldak (mechanische pannen). Neotraditionele stijl met gebruik van een groot aantal traditionele ornamenten (puntgevels, tuitgevels met spiraalvormige schouderstukken, trapgevels, imitatie-overkragingen), die de verschillenden entiteiten differentieren. Bakstenen gebouwen met een bakstenen kordonlijst tussen de bouwlagen; rechthoekige vensters, beluikt op de benedenverdieping, en rechthoekige of rondboogvormige deuren.

Type II en III zijn aan elkaar verwant en komen samen voor: Bootstraat, Eeuwfeestplein, Krommestraat, Stadionlaan, Tennisstraat, Visvangststraat, Zandhoefstraat. Ontworpen in 1920 door A. Huybrighs. Aaneenschakeling van vier enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder schild- (type II) of zadeldak (type III). Bakstenen gebouwen met bakstenen kordonlijst; rechthoekige vensters, beluikt op de benedenverdieping. Type II heeft een puntvormige gevelverhoging boven het middenrisaliet en rondboogdeuren met hardstenen sluit- en aanzetstenen. Type III heeft rondboogdeuren met hardstenen sluit- en aanzetstenen. Een combinatie van beide types komt voor, een tweegezinswoning met aanbouwsels onder lessenaarsdaken tegen de zijgevels. Type III komt eveneens voor in de vorm van tweegezinswoningen.

Type IV: Gouden Jubileumplein, Stadionlaan, Zandhoefstraat. Ontworpen in 1946 door A. Huybrighs. Minder sober van uitvoering, met neotraditionele inslag. Twee- en viergezinswoningen, bestaande uit enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen). Bakstenen gebouwen met bakstenen kordonlijst tussen de bouwlagen, risalieten met imitatieoverkraging, bekroond met punt- en trapgevels; rechthoekige vensters, beluikt op de benedenverdieping; rondboogdeuren met hardstenen sluit- en aanzetstenen, en bakstenen druiplijst. Sommige huizen hebben lage bijgebouwtjes tegen de zijgevels.

Type V en VI: Aakstraat, Gouden Jubileumplein, Havenlaan, Kanaalstraat, Watersportlaan, Zandhoefstraat. Varianten op hetzelfde type, waarvan type V de sobere uitvoering is: tweegezinswoning van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen); bakstenen gebouw met rechthoekige vensters en rondboogdeuren; kleine aanbouwsels tegen de zijgevels. Type VI heeft in de middentravee der tweede bouwlaag een risaliet met puntvormige verhoging, op een imitatie-overkraging.

Type VII: Kanaalstraat. Ontworpen in 1963. Eenvoudige, bakstenen tweegezinswoningen met rechthoekige muuropeningen.


Bron     : SCHLUSMANS F. met medewerking van GYSELINCK J., LINTERS A., WISSELS R., BUYLE M. & DE GRAEVE M.-C. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6n1 (A-Ha), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Koersel

 • Is deel van
  Steenkoolmijn van Beringen: Mijncités

 • Omvat
  Kioskplein

 • Is gerelateerd aan
  Steenkoolmijn van Beringen: Mijncité van Beverlo


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Steenkoolmijn van Beringen: Mijncité van Koersel [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/122199 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.