Steenkoolmijn van Beringen: Mijncité van Koersel

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Beringen
Deelgemeente Koersel
Straat Aakstraat, Beverlosesteenweg, Bootstraat, Eeuwfeestplein, Gouden Jubileumplein, Havenlaan, Kanaalstraat, Kioskplein, Koolmijnlaan, Krommestraat, Stadionlaan, Tennisstraat, Visvangststraat, Watersportlaan, Zandhoefstraat
Locatie Aakstraat 1-3, 2-4, Beverlosesteenweg 444-454, 445-451, Bootstraat 1-11, Eeuwfeestplein 1-33, 2-40, Gouden Jubileumplein 1-23, 2-24, Havenlaan 68-134, Kanaalstraat 1-75, 2-34, Kioskplein 1-25, 2-28, Koolmijnlaan 210-224, 274-304, Krommestraat 1-3, 2-8, Stadionlaan 1-83, 2-62, Tennisstraat 1-39, 2-16, Visvangststraat 24-46, Watersportlaan 1-15, 2-16, Zandhoefstraat 1-25, 2-4 (Beringen)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole bouwkundige gehelen (adrescontroles: 01-07-2009 - 31-08-2009).
  • Inventarisatie Beringen (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
  • Thematische inventarisatie sociale woningbouw (thematische inventarisatie: 01-10-2011 - 31-08-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Steenkoolmijn van Beringen: Mijncité van Koersel

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Steenkoolmijn van Beringen: Mijncités

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Tuinwijk, gelegen op het grondgebied Koersel. De wijk omvat de volgende straten: Aakstraat, Bootstraat, Eeuwfeestplein, Gouden Jubileumplein, Havenlaan, Kanaalstraat, Kioskplein, Krommestraat, Stadionlaan, Tennisstraat (gedeeltelijk), Visvangststraat, Watersportlaan, Zandhoefstraat (gedeeltelijk). De tuinwijk vertoont een min of meer regelmatig stratenpatroon, de meeste straten zijn beboomd; de huizen liggen wat achteruit ten opzichte van de straat en zijn voorzien van voortuintjes, afgesloten door hagen, hekken of lage muurtjes. De kern van de wijk is het Kioskplein, een beboomd plein met kiosk, waaraan het casino ligt, gebouwd in 1929 naar ontwerp van I. Blomme.

Er zijn zeven types te onderscheiden. Type I: Kioskplein. Ontworpen in 1927. Dit gedeelte vertoont een vrij residentieel karakter. De huizen zijn ruime tweegezinswoningen (bediendenwoningen). Deze entiteiten liggen op regelmatige afstanden van elkaar, verbonden door lage tuinmuren met als ingang telkens een rondboogvormig, bakstenen poortje. De twee woningen tellen samen acht traveeën en twee bouwlagen onder schildof zadeldak (mechanische pannen). Neotraditionele stijl met gebruik van een groot aantal traditionele ornamenten (puntgevels, tuitgevels met spiraalvormige schouderstukken, trapgevels, imitatie-overkragingen), die de verschillenden entiteiten differentieren. Bakstenen gebouwen met een bakstenen kordonlijst tussen de bouwlagen; rechthoekige vensters, beluikt op de benedenverdieping, en rechthoekige of rondboogvormige deuren.

Type II en III zijn aan elkaar verwant en komen samen voor: Bootstraat, Eeuwfeestplein, Krommestraat, Stadionlaan, Tennisstraat, Visvangststraat, Zandhoefstraat. Ontworpen in 1920 door A. Huybrighs. Aaneenschakeling van vier enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder schild- (type II) of zadeldak (type III). Bakstenen gebouwen met bakstenen kordonlijst; rechthoekige vensters, beluikt op de benedenverdieping. Type II heeft een puntvormige gevelverhoging boven het middenrisaliet en rondboogdeuren met hardstenen sluit- en aanzetstenen. Type III heeft rondboogdeuren met hardstenen sluit- en aanzetstenen. Een combinatie van beide types komt voor, een tweegezinswoning met aanbouwsels onder lessenaarsdaken tegen de zijgevels. Type III komt eveneens voor in de vorm van tweegezinswoningen.

Type IV: Gouden Jubileumplein, Stadionlaan, Zandhoefstraat. Ontworpen in 1946 door A. Huybrighs. Minder sober van uitvoering, met neotraditionele inslag. Twee- en viergezinswoningen, bestaande uit enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen). Bakstenen gebouwen met bakstenen kordonlijst tussen de bouwlagen, risalieten met imitatieoverkraging, bekroond met punt- en trapgevels; rechthoekige vensters, beluikt op de benedenverdieping; rondboogdeuren met hardstenen sluit- en aanzetstenen, en bakstenen druiplijst. Sommige huizen hebben lage bijgebouwtjes tegen de zijgevels.

Type V en VI: Aakstraat, Gouden Jubileumplein, Havenlaan, Kanaalstraat, Watersportlaan, Zandhoefstraat. Varianten op hetzelfde type, waarvan type V de sobere uitvoering is: tweegezinswoning van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen); bakstenen gebouw met rechthoekige vensters en rondboogdeuren; kleine aanbouwsels tegen de zijgevels. Type VI heeft in de middentravee der tweede bouwlaag een risaliet met puntvormige verhoging, op een imitatie-overkraging.

Type VII: Kanaalstraat. Ontworpen in 1963. Eenvoudige, bakstenen tweegezinswoningen met rechthoekige muuropeningen.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Koersel

Koersel (Beringen)

maakt deel uit van Steenkoolmijn van Beringen: Mijncités

Aakstraat 1-3, Alfred Habetslaan 2-20, 26-40, Berkenstraat 1-23, 2-28, Beverlosesteenweg 444-454, 445-455,...

omvat Kioskplein

Kioskplein (Beringen)

is gerelateerd aan Steenkoolmijn van Beringen: Mijncité van Beverlo

Alfred Habetslaan 2-40, Berkenstraat 1-23, 2-28, Duinenstraat 1-9, 2-8, Dwarsstraat 1-23, 2-16, Hotelstraat...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.