Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Leonardus

Beschermd monument van 01-02-1937 tot heden

ID: 1698   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1698

Besluiten

Openbare en religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 01-02-1937  ID: 19

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de 13de en 14de-eeuwse gotische parochiekerk Sint-Leonardus, centraal gelegen op de Grote Markt van Zoutleeuw.Waarden

De Sint-Leonardkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Leonardus

Grote Markt zonder nummer (Zoutleeuw)
Fraai gotisch geheel met gevel met twee torens, de werken werden aangevat rond 1231.


Is de omvattende bescherming van

Muurschilderingen Sint-Leonarduskerk

Grote Markt zonder nummer (Zoutleeuw)
De muurschilderingen in het zuidelijk transept zijn een fraaie getuigenis van een laatmiddeleeuwse stoffering.