Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Kwinten

Beschermd monument van tot heden

ID
1774
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1774

Besluiten

Religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-1937  ID: 21

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Kwinten te Leuven is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Kwintenskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Kwinten

Naamsestraat zonder nummer (Leuven)
Laatgotische kruiskerk uit de 15de eeuw, beeldbepalend gelegen op een verhevenheid nabij de Naamsepoort. De Sint-Kwintenskerk was niet alleen een van de middeleeuwse parochiekerken van Leuven, maar ook het centrum van een regionale Sint-Kwintensdevotie.

Is de omvattende bescherming van

Muurschilderingen Sint-Kwintenskerk

Naamsestraat zonder nummer (Leuven)
Op de noordelijke en zuidelijke wand van het koor was eertijds in lange registers de legende van de Heilige Kwinten voorgesteld. Met uitzondering van twee taferelen op de zuidwand, vlak naast de toegang tot de sacristie, resten hiervan vandaag uitsluitend nog vage kleuren.