Parochiekerk Sint-Kwinten

Beschermd monument van 19-04-1937 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Naamsestraat
Locatie Naamsestraat zonder nummer (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/212.1
  • OB000498

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Kwinten

Naamsestraat zonder nummer, Leuven (Vlaams-Brabant)

Laatgotische kruiskerk uit de 15de eeuw, beeldbepalend gelegen op een verhevenheid nabij de Naamsepoort. De Sint-Kwintenskerk was niet alleen een van de middeleeuwse parochiekerken van Leuven, maar ook het centrum van een regionale Sint-Kwintensdevotie.

Is de omvattende bescherming van

Muurschilderingen Sint-Kwintenskerk

Naamsestraat zonder nummer, Leuven (Vlaams-Brabant)

Op de noordelijke en zuidelijke wand van het koor was eertijds in lange registers de legende van de Heilige Kwinten voorgesteld. Met uitzondering van twee taferelen op de zuidwand, vlak naast de toegang tot de sacristie, resten hiervan vandaag uitsluitend nog vage kleuren.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Kwinten te Leuven is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Kwintenskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.