Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Geertrui

Beschermd monument van 01-02-1937 tot heden
ID: 1800   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1800

Besluiten

Openbare en religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 01-02-1937  ID: 19

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Geertrui is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Gertruidakerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu kunstwaarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Geertrui

Sint-Geertruiabdij 10 (Leuven)
Gotisch kerkgebouw, gebouwd in het eerste kwart van de 13de eeuw tot het midden van de 16de eeuw. De kerk werd ernstig beschadigd tijdens een bombardement in 1944, waarna een ingrijpende reconstructie van de verwoeste delen van de kerk volgde.